By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 19, 2006, č. 12, 14. 1., s. 15-16
Annotation: Rozhovor u příležitosti vydání 4-CD-komletu s životopisným vyprávěním A. Lustiga Zpověď.
Article
2
Published Praha : Literární akademie (Soukromá vysoká škola Josefa Škvoreckého), 2005.
Annotation: Bibliografický soupis (5535 zázn., z toho zázn. č. 5501-5535 tvoří Doplňky a opravy záznamů z 1. svazku Bibliografie, s. 305-311), členěný...
Book
3
Digitální archiv časopisů
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1802-3614. -- Roč. 14, 2005, č. 2, 25. 1., s. 10
Annotation: Recenze zvukových záznamů tří inscenací Divadla satiry (1955, 1956) a Divadla ABC (1957) na CD Lotos; s mezititulky Osvobozené divadlo 1927, Osvobozené...
Article
4
In: Nevěsty z Moravy. -- s. 93-96
Annotation: Doslov k autorskému výboru z lyrických próz; s biograficko-bibliografickými poznámkami Hlavní aktéři (s. 97-99, mj. o J. Kostrhunovi a M. Huvarovi);...
Book Chapter
6
In: Ráno bylo stejný. -- s. 5
Annotation: Úvod k devíti povídkám zachycujícím životní příběh folkového písničkáře P. Žalmana Lohonky (jeho vyprávění, zaznamenávaná při hospodských...
Book Chapter
7
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 15, 2004, č. 115, 18. 5., s. C9
Annotation: Článek o dvanáctidiskové reedici zvukové nahrávky z let 1953-1970.
Article
8
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 52, 2001/2002, č. 5/6, s. 149-150
Annotation: Recenze audionahrávky.
Article
9
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 13, 2002, č. 78, 3. 4., s. C6
Annotation: Recenzní glosa.
Article
10
11
In: Hospodářské noviny. -- ISSN 0862-9587. -- R. 2001, č. 184, 21.-23. 9., s. 11
Annotation: Glosa k vyd. zvukového výboru z poezie J. Seiferta, který vznikl v roce 1987.
Article
12
In: Hospodářské noviny. -- ISSN 0862-9587. -- R. 2001, č. 218, 9.-11. 11., s. 13
Annotation: Referát o nové nahrávce Švejka na CD (zatím prvních pět kapitol, do dvou let by měl vyjít celý román); s vyjádřeními P. Landovského a ředitele...
Article
13
In: Hradecké noviny. -- ISSN 1210-602X. -- Roč. 8, 1999, č. 251, 27. 10., s. 28
Annotation: Recenze dramatizace.
Article
14
In: Mladá Fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 10, 1999, č. 279, 30. 11., s. 24
Annotation: Recenzní glosa.
Article
15
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 11, 2000, č. 21, 14. 12., s. 2
Annotation: Článek o snaze nakladatelství Kapucín vydat výbor z Julišovy poezie na CD pod názvem Triptych.
Article
16
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1802-3614. -- Roč. 18, 2009, č. 7, 31. 3., s. 2
Annotation: Poznámka k vydání záznamu rozhlasové dramatizace na CD.
Article
17
In: Knižní novinky. -- ISSN 1213-7073. -- Roč. 8, 2009, č. 12, 22. 6., s. 7
Annotation: Rozhovor s externím producentem oddělení mluveného slova v Supraphonu.
Article
18
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 19, 2009, č. 35, 18. 8., s. 24
Annotation: Recenze audionahrávky z roku 1978 (interpret V. Voska, CD Radioservis).
Article
19
In: Hospodářské noviny. -- ISSN 0862-9587. -- Roč. 53, 2009, č. 171, 3. 9., s. 13
Annotation: Recenze.
Article
20
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 19, 2009, č. 38, 8. 9., s. 6
Annotation: Poznámka k vydání záznamu rozhlasové inscenace na CD (Za tratí - Radioservis 2009).
Article