By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Objekt [samizdat]. -- Sv. 4, 1960, s. [91]-[99]
Annotation: Básně a aluzivní text na "Alenku v říši divů" - vše ze sbírky "Spojování představ".
Article
2
In: Živel. -- ISSN 1212-5644. -- Roč. [2012], č. 36, zima, s. 90-94
Annotation: Článek o vzdělávání a výchově dětí ve 20. století ve vztahu k ideologiím vytváření nového/moderního člověka, o vztahu moderního umění...
Article
3
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. [2], 2006, č. 20, 17. 5., s. 20-21
Annotation: Studie o cenzurních praktikách používaných v Státním nakladatelství dětské knihy v 50. a 60. letech 20. století, dokumentovaných na konkrétních...
Article
4
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 6, 1993, č. 95, 24. 4., příl. Nedělní LN, s. 7
Annotation: Medailón matematika, astronoma a diplomata (19. 2. 1894 Jemnice - 17. 4. 1983 Brno); též o jeho díle básnickém a překladatelském (Carroll Lewis,...
Article
5
In: Acta Universitatis Carolinae. Philologica. Slavica Pragensia. Česko-slovenské jazykovědné studie. -- Sv. 4/5, 1987, 30, 2, s. 211-216
Annotation: O problematice zástupnosti české a slovenské komunikace v oblasti literární (demonstrováno na českém a slovenském překladu próz: Carroll Lewis,...
Article
6
In: Český dialog. -- ISSN 1210-2784. -- R. 2009, č. 5/6, květen/červen, s. 30
Annotation: Poznámka k dvoujazyčnému vydání.
Article
7
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 20, 2009, č. 17, 15. 10., s. 10-11
Annotation: Názory dětí (Lucka, Natálka, Matěj) na básně uvedených autorů.
Article
8
Annotation: Kolektivní monografie; - s medailony: Autorský tým (s. 300-309); s obr. příl. (s. 321-336); s předmluvou Intermediální poetika příběhu: úvodem...
Book
9
In: Plav. -- ISSN 1802-4734. -- Roč. 4, 2008, č. 5, květen, s. 16
Annotation: Úvodní komentář ke třem překladům knihy L. Carrolla (s anglickým originálem otištěno na s. 17-23); na s. 24 otištěny biografické poznámky...
Article
10
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 18, 2007, č. 10, 17. 5., s. 11
Annotation: Úvahy nad básněmi.
Article
11
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 11, 1998, č. 214, 12. 9., s. 30-31
Annotation: Soubor čtrnácti spisovatelských medailonů (s portréty a kresbami).
Article
12
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 22, 2011, č. 16, 6. 10., s. 8-9
Annotation: O nepřesnostech, které provázejí české edice knížek L. Carrolla. Zaměřeno na překlady J. Císaře (1931) a A. a H. Skoumalových (1961).
Article
13
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 15, 1971, č. 2, únor, s. 137
Annotation: Polemika překladatelů s glosou S. Dvorského Dva překlady Carrolovy Alenky (Analogon 1969, č. 1).
Article
14
by Hoffmeister, Adolf, 1902-1973
Published Praha : Československý spisovatel, 1965.
Annotation: Svazek obsahuje části Podoby č. 2 (O Nezvalovi, Milenci v kiosku roku 1932, Nezvalova Manon, Julek [Fučík], Růže vzpomínek pro Ilju Erenburga,...
Book
15
In: Divadlo. -- Roč. 14, 1963, č. 10, prosinec, s. 61-69
Annotation: S kapitolami Dětský nonsens, Edward Lear, Lewis Carroll, Technika nonsensu, Smysl a moudrost nonsensu.
Article
16
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 6, 1962, č. 12, prosinec, s. 544-550
Annotation: Překladatel o problémech, které řeší.
Article
17
In: Květen. -- ISSN 0451-1158. -- Roč. 3, 1957/1958, č. 14, prosinec 1958, s. 802-806
Annotation: Studie o komice a humoru.
Article
18
Annotation: Kolektivní monografie, s uvedenými studiemi; obsahuje Menný register (s. 148-151).
Book
19
In: Květen. -- ISSN 0451-1158. -- Roč. [4], 1959, č. 4, s. 186-191
Annotation: Studie o satirické literární tvorbě J. R. Picka.
Article
20
In: Doutník [samizdat]. -- Č. 4, 1976, s. [34]-[36]
Annotation: Část rozhovoru o ilustracích doprovázejících knihy L. Carrolla.
Article