By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


2
online
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 32, 2019, č. 222, 24. 9., s. 8
Lidovky.cz [online]. -- 30. 9. 2019
Annotation: Rozhovor se spisovatelem a překladatelem R. Malým, mj. o dětské literatuře a překládání Goethova "Fausta".
Article
3
4
5
In: Svět literatury. -- ISSN 0862-8440. -- Roč. 22, 2012, č. 45, s. 109-126
Annotation: Studie srovnávající poválečné básně J. Koláře a P. Celana na pozadí výroků T. Adorna o poezii po Osvětimi přisuzuje poválečné poezii...
Article
6
In: Jižní Morava. -- ISSN 0449-0436. -- Roč. 48, 2012, sv. 51, s. 115-123
Annotation: Studie zaměřená na H. Sonnenscheina a P. Celana.
Article
7
In: World Literature Studies. -- ISSN 1337-9275. -- Vol. 4 [21], 2012, n. 4, p. 24-37
Annotation: Studie zaměřená na intertextualitu a biografické informace zakódované v díle P. Celana, R. M. Rilkeho a R. Krynického.
Article
8
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 16, 2005, č. 165, 16. 7., příl. Kavárna, s. E-II
Annotation: Profil literární skupiny Skupina 47, jejíž poslední setkání se odehrálo na Dobříši.
Article
9
In: Roš chodeš. -- ISSN 1210-7468. -- Roč. 67, 2005, č. 1, leden, s. 12-13
Annotation: Rozhovor.
Article
10
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 16, 2006, č. 25, 19.-25. 6., s. 16
Annotation: Poznámka k rozhlasové literárně hudební kompozici z básní P. Celana a P. Kabeše; v rubrice Souzvuk.
Article
11
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. [2], 2006, č. 39, 27. 9., s. 26
Annotation: O možné "kalandrovské" inspiraci veršů A. Camuse; o Camusovi a surrealismu též několik dalších příspěvků v čísle.
Article
12
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 24, 2013, č. 93, 20. 4., příl. Víkend, s. 31
Annotation: Anotace; mj. k níže uvedeným knihám.
Article
13
In: Nové břehy. -- ISSN 1803-5434. -- Roč. 2, 2009, č. 2, 31. 7., s. 2
Annotation: Biograficko-bibliografická poznámka o O. Fafejtovi doprovázející jeho překlady poezie P. Celana.
Article
14
In: Plav. -- ISSN 1802-4734. -- Roč. 7, 2011, č. 12, prosinec, s. 5-51
Annotation: Dvanácté číslo Plavu je věnováno Soutěži J. Levého. Obsahuje ukázky vítězných překladů doplněné medailonky překladatelů a autorů. Jejich...
Article
15
In: Revolver Revue. -- ISSN 1210-2881. -- R. 2008, č. 73, prosinec, s. 149-173
Annotation: Esej F. Wurma a výbor z korespondence; doplněno bibliografickou poznámkou o F. Wurmovi (s. 150).
Article
16
In: Listy. -- ISSN 1210-1222. -- Roč. 37, 2007, č. 2, 12. 4., s. 67
Annotation: O svém překladatelském vztahu k P. Celanovi; s otištěnými vlastními básněmi (s. 66-67), přeloženými básněmi (s. 68) a s biografickou poznámkou...
Article
18
In: Svět literatury. -- ISSN 0862-8440. -- Roč. 23, 2013, č. 48, s. 193-196
Annotation: Recenze.
Article
19
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 24, 2013, č. 21, 12. 12., s. 26
Annotation: Recenzní poznámky.
Article
20
In: Svět literatury. -- ISSN 0862-8440. -- Roč. 23, 2013, č. 48, s. 142-154
Annotation: Studie analyzující báseň P. Celana z hlediska jejího překladu do češtiny. Obsahuje návrh překladu podle RM.
Article