By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Plzeňský deník. -- ISSN 1210-5139. -- Roč. 9, 2000, č. 128, 2. 6., s. 13
Annotation: Článek o ocenění, které Plzeň udílí u příležitosti výročí bouří občanů proti měnové reformě v r. 1953; připojeny úryvky ze vzpomínání...
Article
2
In: Dokořán. -- ISSN 0416-2099. -- Roč. 4, 2000, č. 15, září, s. 59-61
Annotation: Vzpomínkový proslov při udělení ceny.
Article
3
In: Plzeňský deník. -- ISSN 1210-5139. -- Roč. 2, 1993, č. 126, 2. 6., s. 9
Annotation: Zpráva o udělení: Cena 1. června zastupitelstvem města Plzně za publicistiku.
Article
4
In: Plzeňský deník. -- ISSN 1210-5139. -- Roč. 2, 1993, č. 128, 4. 6., s. 11
Annotation: Mj. o jeho publicistické a litererární práci; Cena 1. června.
Article