By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
online
In: Čítárny [online]. -- 24. 9. 2015
Annotation: Zpráva; připojena anotace a video s autorským čtením E. Brikciuse.
Article
2
online
Webarchiv
In: E*forum [online]. -- ISSN 2533-6908. -- 15. 11. 2017
Annotation: Laudatio proslovené při předání Ceny Jaroslava Seiferta 2017 dne 7. 11. 2017 J. Brabcovi a J. Opelíkovi.
Article
3
online
Webarchiv
In: Kanon [online]. -- ISSN 2695-0618. -- 2. 11. 2017
Annotation: Autor v souvislosti s udělením Ceny Jaroslava Seiferta J. Brabcovi a J. Opelíkovi připomíná jejich literárněhistorické práce a ediční činnost.
Article
4
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 32, 2019, č. 222, 24. 9., s. 8
Annotation: Zpráva o udělení Ceny Jaroslava Seiferta filosofu M. Petříčkovi za knihu "Filosofie en noir"..
Article
5
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 29, 2019, č. 222, 24. 9., s. 15
Annotation: Zpráva o udělení Ceny Jaroslava Seiferta M. Petříčkovi za jeho knihu "Filosofie en noir".
Article
6
online
Webarchiv
In: Informace o Chartě 77 [samizdat]. -- Roč. 10, 1987, č. 14, říjen, s. 15
Annotation: Zpráva oznamující laureáta Seifertovy ceny, kterou každý rok uděluje Nadace Charty 77. Pro rok 1987 porota z českých exilových i domácích spisovatelů...
Article
7
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 30, 2019, č. 11, listopad, příl. Biblio, s. 17
Annotation: Soubor zpráv.
Article
9
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 29, 2019, č. 286, 10. 12., s. 2
Annotation: Zpráva o udělení Ceny Jaroslava Seiferta M. Petříčkovi.
Article
10
online
In: Aktuálně.cz [online]. -- 18. 10. 2012
Annotation: Soubor anotací, mj. na uvedenou knihu, a zpráva.
Article
11
online
In: OKO Kosmasu [online]. -- 23. 9. 2015
Annotation: Úryvek rozhovoru s E. Brikciem o jeho básnické tvorbě.
Article
12
Webarchiv
In: Portál české literatury [online]. -- 25. 9. 2006
Annotation: Medailon I. M. Jirouse u příležitosti udělení Ceny Jaroslava Seiferta.
Article
13
online
Webarchiv
In: Informace o Chartě 77 [samizdat]. -- Roč. 12, 1989, č. 5, březen, s. 5-8
Annotation: Dopis šéfredaktorovi Rudého práva Z. Hořenímu v reakci na pomlouvačné články o Chartě 77, Nadaci Charty 77 a dalších organizacích. Janouch...
Article
14
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 23, 2012, č. 224, 24. 9., s. C7
Annotation: Zpráva o udělení Ceny Jaroslava Seiferta V. Binarovi za níže zmíněnou knihu.
Article
15
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 25, 2012, č. 243, 17. 10., s. 11
Annotation: Laudatio.
Article
16
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 22, 2012, č. 243, 17. 10., s. 9
Annotation: Zpráva.
Article
17
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 25, 2012, č. 223, 22. 9., příl. Orientace, s. 9
Annotation: Zpráva.
Article
18
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 22, 2012, č. 223, 22. 9., s. 17
Annotation: Zpráva.
Article
19
In: Hospodářské noviny. -- ISSN 0862-9587. -- R. 2005, č. 187, 23. 9., s. 13
Annotation: Zpráva o ocenění.
Article
20
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 15, 2005, č. 225, 24. 9., s. 16
Annotation: Zpráva.
Article