By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
online
In: Aktuálně.cz [online]. -- 15. 5. 2014
Annotation: Článek o držiteli Ceny Jiřího Ortena za rok 2014 O. Hanusovi a dvou dalších nominovaných básnících M. Pochovi a J. Zbořilovi; připojena poznámka...
Article
2
online
In: Čítárny [online]. -- 12. 7. 2014
Annotation: Zpráva s bio-bibliografickou poznámkou; připojena báseň a laudatio.
Article
3
online
In: Čítárny [online]. -- 18. 5. 2015
Annotation: Zpráva o udělení "Ceny Jiřího Ortena" A. Stančákové; připojeny anotace a bio-bibliografické poznámky všech nominovaných.
Article
4
online
Webarchiv
In: Knihovnice.cz [online]. -- ISSN 1802-2790. -- 11. 8. 2009
Annotation: Rozhovor s předsedou Svazu českých knihkupců a nakladatelů; mj. o Ceně Jiřího Ortena, českém knižním trhu, literatuře na internetu.
Article
5
online
Webarchiv
In: Literární bašta [online]. -- 17. 5. 2015
Annotation: Zpráva mj. o veletrhu Svět knihy a Ceně Jiřího Ortena.
Article
6
online
Webarchiv
In: Vaše Literatura [online]. -- 11. 5. 2018
Annotation: Zpráva o vítězi Ceny Jiřího Ortena O. Maclovi; připojena anotace sbírky poezie "Miluji svou babičku víc než mladé dívky" a bio-bibliografická...
Article
8
online
Webarchiv
In: Kobra [online]. -- Roč. 4, 2003, č. 1, leden, s. [3]
Annotation: Soubor zpráv, mj. o činnosti členů jičínského "Literárního spolku" a o ocenění J. Rudiše "Cenou Jiřího Ortena".
Article
9
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 28, 2018, č. 285, 8. 12., s. 19
Annotation: Zpráva o možnostech nominace na Cenu Jiřího Ortena.
Article
10
In: Obsah [samizdat]. -- R. 1989, č. [4], duben, s. 2-8
Annotation: Básně vybrané ze stejnojmenné sbírky, která byla oceněna Cenou Jiřího Ortena.
Article
12
In: Respekt. -- ISSN 0862-6545. -- Roč. 30, 2019, č. 17, 23.-28. 4., s. 55
Annotation: Zpráva o knihách nominovaných na Cenu Jiřího Ortena: "Probudím se na Šibuji" A. Cimy, "Prašina" V. Matochy a "Reál" J. Škroba.
Article
13
online
Webarchiv
In: Kobra [online]. -- Roč. 5, 2004, č. 2, únor, s. 3
Annotation: Recenze básnické sbírky oceněné "Cenou Jiřího Ortena".
Article
14
In: Duha. -- ISSN 0862-1985. -- Roč. 32, 2018, č. 3, s. 19
Annotation: Zpráva o vítězi Ceny Jiřího Ortena 2018.
Article
15
Webarchiv
In: Portál české literatury [online]. -- 2. 11. 2005
Annotation: Rozhovor s básnířkou K. Kováčovou o Ceně Jiřího Ortena a její tvorbě; připojena bio-bibliografická poznámka.
Article
16
Webarchiv
In: Portál české literatury [online]. -- 5. 10. 2005
Annotation: Zpráva o udělení Ceny Jiřího Ortena K. Kováčové.
Article
17
online
Webarchiv
In: Sport [samizdat]. -- Roč. 1, 1989, č. 3, září, s. 36-38
Annotation: Soubor krátkých zpravodajských článků o Československu, zaměřených na politickou perzekuci a pronásledování, zprávy o politických vězních,...
Article
18
Webarchiv
In: Portál české literatury [online]. -- 11. 9. 2006
Annotation: Rozhovor s básnířkou M. Šťastnou u příležitosti vydání její nové sbírky "Akty"; připojena bio-bibliografická poznámka.
Article
19
Webarchiv
In: Portál české literatury [online]. -- 30. 10. 2006
Annotation: Zpráva o řadě literárních akcí.
Article
20
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 24, 2013, č. 78, 3. 4., s. B9
Annotation: Zpráva o nominacích na Cenu Jiřího Ortena 2013, udělovanou v rámci veletrhu Svět knihy.
Article