By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
2
3
online
Webarchiv
In: Bubínek Revolveru [online]. -- 18. 6. 2012
Annotation: Dvě laudatia k udělení Ceny Revolver Revue B. Doležalovi, projev oceněného a koláž úryvků z jeho "Událostí".
Article
4
5
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 26, 2013, č. 143, 20. 6., s. 9
Annotation: Zpráva.
Article
6
In: Revolver Revue. -- ISSN 1210-2881. -- Roč. 27, 2012, č. 88, září, s. 7-14
Annotation: Zpráva o ocenění, proslovy a fotografie.
Article
7
In: Revolver Revue. -- ISSN 1210-2881. -- Roč. 28, 2013, č. 92, září, s. 236-239
Annotation: Zpráva o udělení ceny fotografovi O. Němcovi. S fotoreportáží ze slavnostního večera 20. 6. 2013, jehož součástí bylo i autorské čtení...
Article
8
In: Kritická Příloha Revolver Revue. -- ISSN 1211-118X. -- R. 2003, č. 27, listopad, s. 124-125
Annotation: Texty proslovené u příležitosti předání ceny 25. 9. 2003.
Article
9
In: Dokořán. -- ISSN 0416-2099. -- Roč. 7, 2003, č. 28, prosinec, s. 30-31
Annotation: Děkovné proslovy oceněných.
Article
10
In: Revolver Revue. -- ISSN 1210-2881. -- R. 2006, č. 63, červen, s. 7-8
Annotation: Laudatio k ocenění typografa F. Štorma Cenou RR; zpráva o ocenění a fotografie z předávání otištěna na s. 6.
Article
11
In: Revolver Revue. -- ISSN 1210-2881. -- R. 2001, č. 47, září, s. 4
Annotation: Zpráva a fotografie oceněných; cena byla předána 19. 1. 2001.
Article
12
In: Revolver Revue. -- ISSN 1210-2881. -- R. 2003, č. 51, leden, s. 6
Annotation: Zpráva o ocenění L. Vachtové za rok 2001; s fotografií laureátky.
Article
13
In: Revolver Revue. -- ISSN 1210-2881. -- R. 2004, č. 54, leden, s. 6
Annotation: Zpráva o ocenění J. Zelenky a I. Matouška za rok 2002; s fotografií oceněných.
Article
14
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 13, 2002, č. 256, 4. 11., s. B4
Annotation: Zpráva.
Article
15
In: Mladá Fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 11, 2000, č. 85, 10. 4., s. 16
Annotation: Zpráva.
Article
16
In: Mladá Fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 12, 2001, č. 143, 20. 6., s. B5
Annotation: Zpráva.
Article
17
In: Revolver Revue. -- ISSN 1210-2881. -- Č. 21, 1993, leden, s. 4
Annotation: Poznámka k udělení: Cena Revolver Revue za rok 1992.
Article
18
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 22, 2009, č. 141, 18. 6., s. 10
Annotation: Zpráva.
Article
19
In: Dokořán. -- ISSN 0416-2099. -- Roč. 13, 2009, č. 50, červen, s. 60-63
Annotation: Přehled různých cen.
Article
20
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 25, 2012, č. 140, 15. 6., s. 24
Annotation: Zpráva.
Article