By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Obsah [samizdat]. -- R. 1988, č. [4], duben, s. 79-88
Annotation: Recenze nedávno vydaných publikací.
Article
2
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 23, 2013, č. 159, 11. 7., s. 8
Annotation: Nekrolog.
Article
3
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 11, 2005, č. 17, 29. 4., s. 2
Annotation: Recenze, pozastavující se mj. nad autorovovým poděkováním Vl. Novotnému v závěru doslovu.
Article
4
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 15, 2004, č. 8, 15. 4., s. 10
Annotation: Soupis filmových a televizních přepisů českých a slovenských literárních děl.
Article
5
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 54, 2003/2004, č. 4, s. 185-188
Annotation: Přehledová stať o nové české literatuře.
Article
6
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 56, 2005/2006, č. 5, s. 237-240
Annotation: Soubor recenzních glos.
Article
7
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 12, 2002, č. 125, 30. 5., s. 11
Annotation: Recenze.
Article
8
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- Roč. 40, 2000, č. 17, 26. 4., s. 28
Annotation: Recenze dalšího z cyklu Chaloupkových fantaskních příběhů s kriminální zápletkou (Škaredá středa, Černý pátek, Falešné úterý, Zlá...
Article
9
In: 27 popravených českých pánů očima 27 (nepopravených) českých spisovatelů. -- s. 7-8
Annotation: Předmluva k souboru žánrově různorodých textů o 27 českých pánech popravených 21. června 1621 na Staroměstském náměstí; iniciátorem knihy...
Book Chapter
10
In: Knižní novinky. -- ISSN 1213-7073. -- Roč. 2, 2003, č. 3, 3. 2., s. 6-7
Annotation: Rozhovor.
Article
11
In: Mladá Fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 12, 2001, č. 28, 2. 2., s. 21
Annotation: Recenze CD-ROM s texty českých klasiků a výkladovým slovníkem.
Article
12
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 9, 1999, č. 177, 2. 8., s. 10
Annotation: Recenze.
Article
13
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 4, 1993, č. 26, 1. 7., s. 7
Annotation: O podobnosti pohádky M. M. Co tygr nejraději (z knihy Nový špalíček českých pohádek, Praha, Lidové nakladatelství 1971) s kapitolou z knihy:...
Article
14
In: Naše pravda. -- ISSN 1210-4876. -- Roč. 3, 1992, č. 91, 25. 11., s. 4
Annotation: Recenze.
Article
15
In: Slovenské pohľady. -- ISSN 1335-7786. -- Roč. 102, 1986, č. 9, s. 112-118
Annotation: Překlad vystoupení: Hrzalová Hana, Rafaj Oldřich a Chaloupka Otakar na V. setkání českých a slovenských literárních kritiků (Dobříš).
Article
16
In: Slovenské pohľady. -- ISSN 1335-7786. -- Roč. 105, 1989, č. 9, s. 152-155
Annotation: Polemika s negativní recenzí prvých čísel časopisu; Chaloupka Otakar, Komiks v praxi? (Kmen 1989, č. 24).
Article
17
In: Romboid. -- ISSN 0231-6714. -- Roč. 22, 1987, č. 1, s. 80-81
Annotation: Recenze.
Article
18
In: Pravda. -- ISSN 1803-1633. -- Roč. 66, 1985, č. 38, 14. 2., s. 5
Annotation: Medailónek k 50. narozeninám.
Article
19
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 1, 1990, č. 18, 2. 8., s. 5
Annotation: Recenze.
Article
20
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- R. 1990, č. 23, 6. 6., s. 2
Annotation: Recenze.
Article