By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 30, 2020, č. 17, 14. 4., s. 16-17
Annotation: Rozhovor s rozhlasovým režisérem K. Weinlichem.
Article
2
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 15, 1959, č. 102, 30. 4., s. 2
Annotation: Zpráva o vzpomínkovém večeru, který byl věnován L. Blatnému.
Article
3
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 23, 2013, č. 9, 19. 2., s. 25
Annotation: O D. Chalupovi především jako autorovi rozhlasových her.
Article
4
In: Červený květ. -- ISSN 0009-0441. -- Roč. 2, 1957, č. 6, červen, s. 135
Annotation: Anekdota o J. Mahenovi.
Article
5
In: Kam v Brně.... -- ISSN 1211-5304. -- Roč. 48, 2004, č. 1, leden, příl. Kam, roč. 10, č. 1, s. 14-16
Annotation: O dramatickém vysílání s účastí mj. F. Kožíka a D. Chalupy.
Article
6
In: Naše pravda. -- ISSN 1210-4876. -- Roč. 11, 2000, č. 7, 16.-22. 2., s. 4
Annotation: Medailon.
Article
7
In: Svět rozhlasu. -- ISSN 1213-3817. -- R. 2002, č. 8, s. 52-70
Annotation: S Předmluvou a s kapitolami: Úvod. Definice rozhlasové teorie; Počátky uvažování o rozhlase a jeho specifikách. Eduard Svoboda, Miloš Kareš,...
Article
8
In: Svět rozhlasu. -- ISSN 1213-3817. -- R. 2000, č. 4, s. 56-67
Annotation: Přehledová stať, s kapitolkami: Locus Brno, Brněnský rozhlas 20. let, Brněnská avantgardní generace (zejména o D. Chalupovi, J. Bezdíčkovi a...
Article
9
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 6, 1950, č. 115, 17. 5., s. 3
Annotation: Zpráva o rozhlasových inscenacích divadelních her (románů) s tématem osvobození ČSR v květnu 1945.
Article
10
In: Vavřín zelený i zlatý '00. -- s. [III]
Annotation: Úvod k ročence plzeňského Kruhu přátel knižní kultury připomínající kulatá životní jubilea spisovatelů, jimž jejich básničtí přátelé...
Book Chapter
11
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 10, 2000, č. 5, 24.-30. 1., s. 30
Annotation: Medailon.
Article
12
In: Rozhlas. -- ISSN 0231-6811. -- Roč. 53, 1986, č. 31, 21. 7., s. 4
Annotation: K znovuuvedení; pro rozhlas adaptoval Chalupa Dalibor.
Article
13
In: Svět rozhlasu. -- ISSN 1213-3817. -- R. 2010, č. 23, s. 47-50
Annotation: Medailon v rubrice Osobnosti - výročí.
Article
14
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 59, 2011, č. 2, duben, s. 175-197
Annotation: Studie analyzující vztah postavy a věci v avantgardní próze autorů z okruhu Devětsilu a Literární skupiny ve dvacátých letech 20. století;...
Article
15
Published Praha : Sdružení pro rozhlasovou tvorbu, 2008.
Annotation: Slovníková příručka; s Předmluvou (s. 3-4), se seznamem autorů (s. 165), se soupisem pramenů a literatury (s. 169), se soupisem titulů (s. 170-183),...
Book
16
In: Kam v Brně.... -- ISSN 1211-5304. -- Roč. 53, 2009, č. 1, leden, příl. Kam, roč. 15, č. 1, s. 25-26
Annotation: Medailon.
Article
17
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 21, 2011, č. 34, 16. 8., s. 23
Annotation: Medailon D. Chalupy s citacemi z jeho rozhlasových vzpomínek; v rubrice Návraty po zvukových stopách.
Article
18
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 29, 1973, č. 111, 11. 5., s. 4
Annotation: Referát o provedení v dramatizaci D. Chalupy.
Article
19
In: Květy. -- ISSN 0023-5849. -- Roč. 23, 1973, č. 21, 26. 5., s. 41
Annotation: Referát o rozhlasové dramatizaci D. Chalupy.
Article
20
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 31, 1975, č. 17, 21. 1., s. 5
Annotation: O J. Ch. a D. Chalupovi.
Article