By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Umění. -- ISSN 0049-5123. -- Roč. 67, 2019, č. 1/2, s. 96-101
Annotation: Článek o vzájemné komunikaci mezi J. Chalupeckým a J. Kotalíkem, týkající se poslání a vývoji Skupiny 42; připojen dopis J. Chalupeckého...
Article
2
online
Webarchiv
In: Informace o Chartě 77 [samizdat]. -- Roč. 8, 1985, č. 9, 4. 7. - 10. 9., s. [2]
Annotation: Zpráva o vydání druhé části sborníku "Hlasy k českým dějinám" s texty reagujícími na dokument Charty "Právo na dějiny", např. od M. Hübla,...
Article
3
In: Souvislosti. -- ISSN 0862-6928. -- Roč. 30, 2019, č. 4, 31. 12., s. 98-102
Annotation: Článek o prozaické tvorbě J. Opolského a její literárněkritické (literárněvědné) reflexi; připojena biografická poznámka (s. 102).
Article
4
In: Doutník [samizdat]. -- Sv. 16, 1988, s. [2]
Annotation: Surrealistická báseň, zmíněna některá místa v Praze a někteří umělci, např. Breton, Jimmy Gladiator, K. Šebek a další osobnosti.
Article
5
online
Webarchiv
In: E*forum [online]. -- ISSN 2533-6908. -- 23. 8. 2017
Annotation: Autorka informuje o článku A. Cosentino "Dopisy A. M. Ripellinovi 1948-1952" (in: Slovo a smysl, 2017, č. 27, s. 123-129).
Article
6
online
Webarchiv
In: Bubínek Revolveru [online]. -- 19. 3. 2012
Annotation: Článek o Haškově Švejkovi a zejména revize tvrzení J. Chalupeckého o tom, že Švejk není nijak fyziologicky popsán - je, ale podle autora to...
Article
7
online
Webarchiv
In: Kanon [online]. -- ISSN 2695-0618. -- 14. 9. 2017
Annotation: Recenze.
Article
8
Published Praha : Spolek přátel Kamila Lhotáka, 2018.
Annotation: Pamětní členský tisk Spolku přátel Kamila Lhotáka ke stejnojmenné výstavě představuje Lhotákovy portréty mužů, též spisovatelů (viz rozpis);...
Book
9
In: Prostor. -- ISSN 0862-7045. -- Roč. 35, 2018, č. 110, 17. 11., s. 114-119
Annotation: Esej, v němž se autorka snaží, opírajíce se rovněž o postavu F. Kafky, jeho literární dílo a pokřivený obraz, který v české společnosti...
Article
10
11
online
Webarchiv
In: Bubínek Revolveru [online]. -- 24. 9. 2014
Annotation: Soubor textů o J. Kolářovi, který zahrnuje esej Ludmily Vachtové "Stoletá koláž", úvahu V. Karlíka "Očitým svědkem" o deníkových záznamech...
Article
12
In: Pokus [samizdat]. -- Č. 48, 1987, s. 2
Annotation: Zpráva o nově připravovaných titulech v samizdatové edici Česká expedice, konkrétně o sbírce básní V. Vokolka rozepisované pod názvem "Na...
Article
13
In: Umění. -- ISSN 0049-5123. -- Roč. 67, 2019, č. 1/2, s. 119-122
Annotation: Recenze.
Article
14
In: Pokus [samizdat]. -- Č. 60, 1988, s. 2
Annotation: Zpráva o nových přírůstcích v edici Česká expedice; opsány byly recentně rukopisy Z. Kalisty "Vzpomínání na Jana Zahradníčka" a "Svědectví...
Article
15
In: Pokus [samizdat]. -- Č. 66, 1988, s. [2]
Annotation: Zprávy informují o novinkách v edici Česká expedice - opsána zde recentně byla historická studie V. Kadlece ("Prezident Hácha"), dvě básnické...
Article
16
In: Pokus [samizdat]. -- Č. 72, 1989, s. [1]
Annotation: Seznam novinek v produkci České expedice.
Article
17
In: Pandora. -- ISSN 1801-6782. -- R. 2012, č. 24/25, prosinec, s. 27-36
Annotation: Vzpomínky se týkají jeho zájmu o konkrétní (experimentální) poezii a jeho vlastní tvorby. Mj. zmiňuje uvedené autory. Doplněno bio-bibliografickou...
Article
18
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 8, 1997, č. 11, 19. 3., s. 16
Annotation: Přehledová recenze, v části o výboru z Chalupeckého mj. o původu tzv. Halasovy závěti.
Article
20
In: Respekt. -- ISSN 0862-6545. -- Roč. 24, 2013, č. 27, 1. 7., Literární příl., s. 72-73
Annotation: Esej o místech spojených s F. Kafkou v Praze a o nošení kufrů spisovatelům; s připojenou bio-bibliografickou poznámkou o E. B (s. 74).
Article