By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 7, 1997, č. 3, 4. 1., s. 11
Annotation: Článek o vzniku Charty 77 s komentářem k vydané publikaci.
Article
2
In: Týden. -- ISSN 1210-9940. -- Roč. 4, 1997, č. 2, 6. 1., příl. Týden extra, s. I-XX
Annotation: Celá příloha obsahuje články o Chartě 77.
Article
3
In: Respekt. -- ISSN 0862-6545. -- Roč. 17, 2006, č. 2, 9.-15. 1., s. 18
Annotation: O policejních akcích proti P. Kohoutovi, L. Vaculíkovi, V. Havlovi, P. Landovském a Zd. Urbánkovi v lednu 1977; připojen "autentický záznam agentů...
Article
4
by Kocián, Jiří, 1930-2002, Pernes, Jiří, 1948-, Tůma, Oldřich, 1950-
Published Brno : Barrister & Principal, 2004.
Annotation: Soubor 51 "příběhů", s úvodem: Historie plná průšvihů? (s. 5-7) a mj. s uvedenými příspěvky.
Book
5
In: Analogon. -- ISSN 0862-7630. -- R. 2004, č. 41/42, s. 67-68
Annotation: Krácený otisk dopisu z 19. 4. 1977.
Article
6
In: Xantypa. -- ISSN 1211-7587. -- Roč. 13, 2007, leden, s. 43
Annotation: Vzpomínka na události kolem Charty 77.
Article
7
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 16, 2006, č. 302, 30. 12., s. 14
Annotation: Vzpomínka na vznik petice Charta 77.
Article
8
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 17, 2007, č. 3, 4. 1., příl. Salon, č. 500, s. 2-3
Annotation: Vzpomínka k třicátému výročí Charty 77; s poznámkou o V. Merhautovi.
Article
9
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 17, 2007, č. 3, 4. 1., příl. Salon, č. 500, s. 3
Annotation: Vzpomínka s poznámkou o J. Kostúrovi.
Article
10
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 18, 2007, č. 1, 4. 1., s. 30-35
Annotation: Komentáře k fotografiím a úryvkům za záznamů StB (1974-1988); otištěno k výročí Charty 77.
Article
11
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 17, 2007, č. 5, 6. 1., s. 21
Annotation: Článek k výročí Charty.
Article
12
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 20, 2007, č. 3, 4. 1., příl. Kulturní premiéry, s. 4
Annotation: O události ztvárněné P. Kohoutem v jeho televizní hře PF 77 (vyloučení studentky DAMU J. Šiktancové pro podpis Charty 77).
Article
13
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 20, 2007, č. 8, 10. 1., příl. Anticharta. Výročí Charty 77. Příloha 3, s. 5
Annotation: Přetisk prohlášení proneseného na shromáždění umělců a intelektuálů v Národním divadle 28. 1. 1977 herečkou J. Švorcovou; v rubrice Dokument....
Article
14
In: Babylon. -- ISSN 1211-4332. -- Roč. 16, 2006/2007, č. 5, 15. 1. 2007, s. 6-7
Annotation: Montáž úryvků z textů publikovaných zejména v Lidových novinách v roce 1998.
Article
15
In: Týden. -- ISSN 1210-9940. -- Roč. 14, 2007, č. 1, 2. 1., s. 30-34
Annotation: Článek o okolnostech vzniku Charty 77. Text doprovázejí dva menší texty, podepsané šifrou -vrk-.
Article
16
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 15, 2002, č. 10, 12. 1., s. 11
Annotation: Vzpomínkový rozhovor, hlavně o vzniku Charty 77 a následných perzekucích.
Article
17
Published Praha : Společnost pro Revolver Revue, 2002
Annotation: S oddíly: Člověka až závrať chytá - Ve jménu života, i radosti, i krásy aneb S kým a pro koho (Charta 77 a proces se členy skupin The Plastic...
Book
18
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 12, 2002, č. 24, 29. 1., s. 5
Annotation: Návrh na zřízení "Občanské ceny Charty 77" místo stavby pomníku.
Article
19
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 12, 2002, č. 27, 1. 2., s. 7
Annotation: Ohlas na článek P. Kohouta (Právo 29. 1. 2002); týká se pomníku Charty 77.
Article
20
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 16, 2003, č. 239, 11. 10., s. 25
Annotation: Rozhovor, mj. o umělcových rodičích; v rámci souboru dvou rozhovorů Osudy dvou chartistických dětí, jejichž rodiny zažily... ...zastrašování...
Article