By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
online
Webarchiv
In: Informace o Chartě 77 [samizdat]. -- Roč. [6], 1983, č. [6], červen, s. 11-12
Annotation: Seznam dvaceti pěti textů, dokumentů, které Charta 77 vydala během prvních šesti měsíců roku 1983. Většinou se jedná o otevřené dopisy;...
Article
2
online
In: Hospodářské noviny. -- ISSN 0862-9587. -- Roč. 63, 2019, č. 222, 15.-17. 11., příl. Ego!, roč. 5, č. 46, s. 4-9
Ego!. -- 15. 11. 2019
Annotation: Rozhovor s A. Ledererem o jeho otci J. Ledererovi, životu za normalizace, provozu nakladatelství Prostor a politickém vývoji po roku 1989; připojena...
Article
3
online
Webarchiv
In: Informace o Chartě 77 [samizdat]. -- Roč. [7], 1984, č. [1], leden, s. 17-18
Annotation: Recenze knihy G. Skillinga, kterou autor i chartisté vnímají jako pokračování jeho předchozí knihy "Czechoslovakia's interrupted revolution".
Article
4
online
Webarchiv
In: Informace o Chartě 77 [samizdat]. -- Roč. [7], 1984, č. [2], únor, s. 5-8
Annotation: Dopis generálnímu prokurátorovi, v němž upozorňují na nedodržování lidských práv ve vězení i mimo něj. Konkrétně upozorňují na případ...
Article
5
online
Webarchiv
In: Informace o Chartě 77 [samizdat]. -- Roč. [7], 1984, č. [7/8], červenec/srpen, s. 26-27
Annotation: Polemika M. Hübla s textem "Právo na dějiny", který vydala Charta 77 jako dokument č. 11/84. Hübl upozorňuje na dvě základní možnosti výkladu...
Article
6
online
Webarchiv
In: Informace o Chartě 77 [samizdat]. -- Roč. [7], 1984, č. [9], září, s. 1-2
Annotation: Dokument Charty 77 je rozdělen na dvě části. V první se mluvčí Charty 77 vrací k Dokumentu č. 11/84 "Právo na dějiny", jenž se věnoval špatné...
Article
7
online
Webarchiv
In: Informace o Chartě 77 [samizdat]. -- Roč. [7], 1984, č. [9], září, s. 9-13
Annotation: Delší polemický text reagující na Dokument Charty č. 11. Autor nejprve upozorňuje, že v rámci Charty 77 se objevují i odlišné názory, než...
Article
8
online
Webarchiv
In: Informace o Chartě 77 [samizdat]. -- Roč. [7], 1984, č. [12], prosinec, s. 17
Annotation: Zpráva informující o návštěvě mluvčích Charty 77 (V. Benda, J. Ruml a J. Sternová) u básníka J. Seiferta, jemuž opětovně pogratulovali k...
Article
9
In: Respekt. -- ISSN 0862-6545. -- Roč. 31, 2020, č. 3, 13.-19. 1., s. 61
Annotation: Zpráva o divadelní inscenaci M. Bambuška "Kacířské eseje" o posledních týdnech života filosofa J. Patočky po podpisu Charty 77, již uvádí...
Article
10
11
online
Webarchiv
In: Informace o Chartě 77 [samizdat]. -- Roč. 8, 1985, č. 4, 6.-26. 3., s. 2-3
Annotation: Dopis prezidentu republiky v reakci na zásah policejních složek během promítání československých filmů (mimo distribuci) u manželů Ševčíkových...
Article
12
online
Webarchiv
In: Informace o Chartě 77 [samizdat]. -- Roč. 8, 1985, č. 4, 6.-26. 3., s. 17-18
Annotation: Medailon o životě a díle profesora Václava Černého a dopis u příležitosti jeho osmdesátých narozenin. Mluvčí Charty 77 děkují za jeho morální...
Article
13
online
Webarchiv
In: Informace o Chartě 77 [samizdat]. -- Roč. 8, 1985, č. 5, 17. 3. - 15. 4., s. 5-9
Annotation: Polemický příspěvek do diskuse nad texty "Právo na dějiny" a "Dějiny a dějepisectví jako kulturní fenomény", které vyšly pod patronací Charty...
Article
14
online
In: Jazzstop [samizdat]. -- Roč. 1, 1987, č. 3/4, s. 6-8
Annotation: Komentář k aktuální kulturní situaci v Československu - zmíněn zákaz Jazzové sekce a analogie v literatuře. Předneseno ne veřejném shromáždění...
Article
15
16
In: Respekt. -- ISSN 0862-6545. -- Roč. 31, 2020, č. 5, 27. 1.-2. 2., s. 58-59
Annotation: Recenze na divadelní inscenaci M. Bambuška "Kacířské eseje" o posledních týdnech života filosofa J. Patočky po podpisu Charty 77, již uvádí...
Article
17
online
Webarchiv
In: Informace o Chartě 77 [samizdat]. -- Roč. 8, 1985, č. 8, 4. 6. - 3. 7., s. 27-28
Annotation: Zpráva upozorňuje na pokus J. Šabaty diskutovat s "Laureatem", anonymním bývalým stranickým funkcionářem, který v časopise "Diskuse" č. 24/1985...
Article
18
online
Webarchiv
In: Informace o Chartě 77 [samizdat]. -- Roč. 9, 1986, mimoř. č., květen, s. 2-20
Annotation: Diskuse nad úvahami čtyř představitelů Charty 77 (V. Havel, J. Hájek, L. Hejdánek a V. Benda) u příležitosti deseti let výročí jejího vzniku....
Article
19
online
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 30, 2020, č. 31, 6. 2., příl. Salon, č. 1160, s. 17
Salon. -- 11. 2. 2020
Annotation: Článek o otázce generačních proměn, založený na knize A. J. Liehma "Generace"; zmíněny jsou odpovědi M. Kundery a V. Havla a dále P. Kohout...
Article
20
online
Webarchiv
In: Informace o Chartě 77 [samizdat]. -- Roč. 9, 1986, č. 6, s. 8-9
Annotation: Zpráva o zahájení trestního stíhání H. Chromého obviněného z pobuřování. Konkrétní obvinění není dosud známo, výslechy jsou převážně...
Article