By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Souvislosti. -- ISSN 0862-6928. -- Roč. 29, 2018, č. 2, 30. 10., s. 139-142
Annotation: Vzpomínky na spisovatele J. K. Šlejhara.
Article
2
In: Český časopis historický. -- ISSN 0862-6111. -- Roč. 117, 2019, č. 1, březen, s. 431-432
Annotation: Recenze na vydávání souborného díla P. Chelčického J. Boubínem.
Article
3
online
Webarchiv
In: Informace o Chartě 77 [samizdat]. -- Roč. 11, 1988, č. 1, leden, s. 16
Annotation: Zpráva oznamující, že soukromá nadace The Chelcicki Prize sídlící v Londýně založila Chelčického cenu pro autory esejí. Zpráva dále osvětluje...
Article
4
In: Mediaevalia Historica Bohemica. -- ISSN 0862-979X. -- Roč. 15, 2012, č. 2, s. 174-175
Annotation: Recenze.
Article
5
In: Jihočeský sborník historický. -- ISSN 0323-004X. -- Roč. 25, 1956, č. 4, s. 97-100
Annotation: Stať navazuje na domněnku F. M. Bartoše (Jihočeský sborník historický XV.), že P. Chelčický je totožný s P. Záhorkou, a sestavuje rodokmen...
Article
6
In: Jihočeský sborník historický. -- ISSN 0323-004X. -- Roč. 29, 1960, č. 3/4, s. 77-82
Annotation: Článek předkládá důkazy o Chelčického autorství rukopisu nalezeného v Maďarsku.
Article
7
8
by Petráň, Josef, 1930-2017, Petráňová, Lydia, 1941-, Maur, Eduard, 1937-
Published Pardubice : Univerzita Pardubice, 2010.
Obsah knihy
Annotation: Výbor ze studií J. Petráně zaměřených na kulturní dějiny a vydaných v letech 1956-2003; - s oddíly: Společnost; Univerzita; Dějepis; připojen...
Book
9
In: Křesťanská revue. -- ISSN 0023-4613. -- Roč. [21], 1954, č. 1, 31. 1., s. 12
Annotation: Nekrolog prof. R. Holinky, editora spisů Petra Chelčického, který zemřel 4. 12. 1953 v Praze.
Article
10
In: Křesťanská revue. -- ISSN 0023-4613. -- Roč. [21], 1954, č. 3, 31. 3., s. 95-96
Annotation: Stať označuje jako učitele prvních Bratří Martina Lupáče, nikoli Petra Chelčického a Jana z Rokycan.
Article
11
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 13, 1957, č. 77, 29. 3., s. 2
Annotation: Zpráva o otevření památníku P. Chelčického.
Article
12
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 12, 1956, č. 158, 30. 6., s. 3
Annotation: Medailon V. Vančury.
Article
13
In: Křesťanská revue. -- ISSN 0023-4613. -- Roč. [24], 1957, č. 2, 25. 2., s. 53-59
Annotation: Stať se zabývá reformací, zmiňuje osobnosti Jana Milíče z Kroměříže, Matěje z Janova, Petra Chelčického a J. A. Komenského.
Article
14
In: Jihočeský sborník historický. -- ISSN 0323-004X. -- Roč. 15, 1946, č. [1], s. 1-8
Annotation: Studie se věnuje otázkám po identitě P. Chelčického. Vyslovuje domněnku, že by mohlo jít o osobnost totožnou s Petrem ze Záhorčí.
Article
15
In: Jihočeský sborník historický. -- ISSN 0323-004X. -- Roč. 15, 1946, č. [1], s. 33
Annotation: Zpráva o instalaci pomníku.
Article
16
In: Jihočeský sborník historický. -- ISSN 0323-004X. -- Roč. 16, 1947, č. [1], s. 1-9
Annotation: Stať se věnuje životu a dílu P. Chelčického.
Article
17
In: Jihočeský sborník historický. -- ISSN 0323-004X. -- Roč. 16, 1947, č. [2], s. 33-38
Annotation: Stať se věnuje životu a dílu P. Chelčického.
Article
18
In: Listy filologické. -- ISSN 1213-550X. -- Roč. 3 (78), 1955, č. 2, listopad, s. 236-240
Annotation: Autorka shrnuje vývoj přisuzování autorství "výkladu" Husovi a později Chelčickému. Podle autorky je "výklad" Chelčického opisem Husova kázání...
Article
19
In: Dějiny a současnost. -- ISSN 0418-5129. -- Roč. 1, 1959, č. 6, s. 46-47
Annotation: Autor si klade otázku, zda Chelčického zavrhování násilného odporu vůči feudální společnosti nelze chápat jako ústup od husitských ideálů....
Article
20
In: Listy filologické. -- ISSN 1213-550X. -- Roč. 74, 1950, č. 3, s. 239
Annotation: Recenze.
Article