By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 30, 2020, č. 32, 7. 2., příl. Víkend, s. 8-[11]
Annotation: Článek o Chodsku s důrazem na místa, kde žila a tvořila B. Němcová.
Article
2
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 28, 2018, č. 44, 22. 10., s. 11
Annotation: Článek o J. Jindřichovi a znovuotevření muzea nesoucího jeho jméno v Domažlicích.
Article
3
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 5, 1949, č. 195, 21. 8., s. 4
Annotation: Článek o sběrateli chodských písní.
Article
4
In: Chodské perličky. -- s. 85-86
Annotation: Doslov autora.
Book Chapter
5
In: Listy filologické. -- ISSN 1213-550X. -- Roč. 74, 1950, č. 1, s. 35-36
Annotation: Topografické poznámky ke dvěma zněním Tylových "Dobrodruhů"
Article
6
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 1, 1956/1957, č. 7, duben 1957, s. 201-203
Annotation: Studie.
Article
7
In: Národopisný věstník českoslovanský. -- ISSN 1801-9269. -- Roč. [33], 1953, č. 1/2, s. 101-106
Annotation: Stať o studiu lidových písní a nářečí na Chodsku.
Article
8
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 15, 1959, č. 96, 23. 4., s. 2
Annotation: Zpráva o vypsání literární soutěže o Chodsku.
Article
9
In: Dějiny a současnost. -- ISSN 0418-5129. -- Roč. 1, 1959, č. 1, s. 9
Annotation: Autor upozorňuje na J. Němce (manžela Boženy Němcové) jako na politického agitátora a angažovaného bojovníka proti nespravedlnosti vůči lidu...
Article
10
In: Listy filologické. -- ISSN 1213-550X. -- Roč. 71, 1947, č. 2, s. 174-175
Annotation: Recenze.
Article
11
In: Knižní novinky. -- ISSN 0322-922X. -- Roč. [5], 1956, č. 50, 14. 12., s. [3]
Annotation: Anotace knihy.
Article
12
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 13, 1957, č. 192, 10. 8., s. 5
Annotation: Báseň.
Article
13
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 13, 1957, č. 192, 10. 8., s. 3
Annotation: Báseň.
Article
14
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 2, 1958, č. 8, říjen, s. 242
Annotation: Recenze.
Article
15
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 6, 1950, č. 67, 19. 3., s. 4
Annotation: Pojednání o tvůrčí inspiraci B. Němcové, již představovalo také Chodsko.
Article
16
In: Zahrada pod kulatou věží. -- s. 169
Annotation: Autorčin doslov ke knize z dob národního obrození na Domažlicku; - se Slovníčkem neobvyklých, zastaralých a nářečních slov (s. 171-176), s...
Book Chapter
17
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 15, 2004, č. 47, 18. 11., s. 92-94
Annotation: Reportáž.
Article
18
In: Chodové v pověstech. -- s. [156-157]
Annotation: Bibliografický soupis; se seznamem obcí, v nichž se v letech 1949-1995 uskutečnil autorčin vlastní sběr chodské lidové slovesnosti.
Book Chapter
19
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 16, 2003, č. 223, 23. 9., s. 8
Annotation: Minirecenze v odílu Literatura.
Article
20
In: Česko-bavorské výhledy. -- Roč. 5, 1994, č. 11, týden 23/24, s. 6
Annotation: Komentář k jeho poznámkám a kresbám v cestovním deníku.
Article