By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Chrudimské vlastivědné listy. -- ISSN 1214-7508. -- Roč. 27, 2018, č. 2, s. 17-19
Annotation: Portrét M. Hanuše. Autorka si všímá především jeho literární činnosti.
Article
2
online
Webarchiv
In: Kruh [online]. -- Roč. 7, 2011, č. 25, červen, s. 58-59
Annotation: Recenze na knihu J. Stejskala "Poslové z minulých časů".
Article
3
In: Češtinář. -- ISSN 1211-6874. -- Roč. 23, 2012/2013, č. 2, prosinec 2012, s. 53-54
Annotation: Vzpomínka u příležitosti nedožitých 60. narozenin J. Kučery.
Article
4
In: Chrudimský vlastivědný sborník. -- ISSN 1214-6048. -- Sv. 15, 2011, s. 61-140
Annotation: Přehledová studie mapující vztah lokalit v chrudimském regionu k filmové a televizní tvorbě. V přehledu abecedně řazeném podle názvů lokalit...
Article
5
Published Hradec Králové : Gaudeamus, 2003.
Annotation: Závěrečný díl třísvazkového výběrového slovníku soustřeďujícího biograficko-bibliografické údaje o 194 literátech (od 15. století do...
Book
6
In: Chrudimské vlastivědné listy. -- ISSN 1214-7508. -- Roč. 10, 2001, č. 6, s. 19
Annotation: Recenze.
Article
7
In: Chrudimské vlastivědné listy. -- ISSN 1214-7508. -- Roč. 11, 2002, č. 2, s. 20
Annotation: Recenze.
Article
8
9
In: Chrudimské vlastivědné listy. -- ISSN 1214-7508. -- Roč. 12, 2003, č. 4, s. 1-4
Annotation: Článek o obrazech chrudimska v cestopisných črtách ze souboru Z nejvýchodnějších Čech.
Article
10
Published Hradec Králové : Gaudeamus, 2001.
Annotation: Výběrový slovník soustřeďující biograficko-bibliografické údaje o literátech (od 15. století do současnosti), "jejichž životní osudy a...
Book
11
Published Hradec Králové : Gaudeamus, 1999.
Annotation: Výběrový slovník soustřeďující biograficko-bibliografické údaje o literátech (od 15. století do současnosti), "jejichž životní osudy a...
Book
12
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 15, 1959, č. 58, 8. 3., s. 2
Annotation: Zpráva o besedách, které pro děti i dospělé uspořádala knihovna v Chrudimi.
Article
13
In: Chrudimský vlastivědný sborník. -- ISSN 1214-6048. -- Sv. 3, 1998, s. 3-5
Annotation: Medailon regionálního historika; na s. 5-17 připojena bibliografie P. K. "Přehled publikační a další odborné činnosti".
Article
14
In: Češtinář. -- ISSN 1211-6874. -- Roč. 8, 1997/1998, č. 1, září 1997, s. 28-30
Annotation: Recenze.
Article
15
In: Češtinář. -- ISSN 1211-6874. -- Roč. 8, 1997/1998, č. 2, listopad 1997, s. 40-42
Annotation: Ukázkové heslo ze slovníku Spisovatelé Chrudimska.
Article
16
In: Chrudimské vlastivědné listy. -- ISSN 1214-7508. -- Roč. 19, 2010, č. 4, s. 2-7
Annotation: Soubor krátkých portrétů, mj. níže zmíněných osobností.
Article
17
In: Češtinář. -- ISSN 1211-6874. -- Roč. 5, 1994/1995, č. 1, září 1994, s. 3-6
Annotation: Ukázkové heslo z: Slovník spisovatelů Chrudimska (připravovaného katedrou českého jazyka a literatury Pedagogické fakulty v Hradci Králové).
Article
18
In: Češtinář. -- ISSN 1211-6874. -- Roč. 2, 1991/1992, č. 5, srpen 1992, s. 89-93
Annotation: Ukázkové heslo z připravované publikace: Slovník spisovatelů Chrudimska.
Article
19
In: Češtinář. -- ISSN 1211-6874. -- Roč. 2, 1991/1992, č. 5, srpen 1992, s. 107-108
Annotation: Informace o novém vlastivědném měsíčníku, s přehledem literárních příspěvků.
Article
20