By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 35, 2019, č. 8, 8. 10., s. 2
Annotation: Poznámka k fotografiím J. Chuchmy, které doprovázejí toto číslo Hosta.
Article
2
online
Webarchiv
In: iLiteratura [online]. -- ISSN 1214-309X. -- 3. 5. 2016
Annotation: Recenze. Autor zmiňuje také další (literárně)kritickou recepci recenzované knihy.
Article
3
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 15, 2019, č. 2, 16. 1., s. 6-7
Annotation: Esej o prozaické tvorbě a tendencích v prozaické tvorbě současných českých autorek.
Article
4
online
Webarchiv
In: Bubínek Revolveru [online]. -- 23. 12. 2015
Annotation: Komentář k textu M. Machovce "Ad Miroslav Vodrážka: Pohromové myšlení současné české levice : (k diskusi o tajné spolupráci Zbyňka Fišera...
Article
5
online
Webarchiv
In: Bubínek Revolveru [online]. -- 11. 5. 2016
Annotation: Soubor komentářů k aktuálnímu společenskému, politickému a kulturnímu dění.
Article
6
online
Webarchiv
In: iLiteratura [online]. -- ISSN 1214-309X. -- 6. 3. 2019
Annotation: Recenze. Autor se zmiňuje také o dalších literárněkritických ohlasech Horákovy novely.
Article
7
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 23, 2012, č. 223, 22. 9., příl. Víkend, s. 41
Annotation: Anotace.
Article
8
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 23, 2013, č. 96, 24. 4., příl. Obrys - Kmen, roč. 19, č. 17, s. 4
Annotation: Ironické poděkování J. Chuchmovi, polemizující s jeho článkem Dost bylo Blahynky (Víkend MfD, 23. 3. 2013, s. 37), kde kritizuje ediční práci...
Article
9
In: Listy. -- ISSN 1210-1222. -- Roč. 43, 2013, č. 2, 11. 4., s. 111
Annotation: Soubor glos, mj. i k článku J. Chuchmy Dost bylo Blahynky (MF Dnes, 23. 3., příl. Víkend, s. 37), v níž autor obhajuje M. Blahynku jako znalce díla...
Article
10
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 29, 2013, č. 2, 12. 2., s. 49-51
Annotation: Polemika s článkem J. Peňáse.
Article
11
In: Psí víno. -- ISSN 1801-0202. -- Roč. 9, 2005, č. 34, 23. 9., s. 43-44
Annotation: Recenze.
Article
12
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 17, 2006, č. 18, 21. 1., příl. Kavárna, s. F4
Annotation: Polemická reakce na článek J. Chuchmy Hlučná samota (MF Dnes, 7. 1. 2006, s. F4).
Article
13
online
In: Hospodářské noviny. -- ISSN 0862-9587. -- R. 2004, č. 225, 19.-21. 11., s. 13
iHned.cz [online]. -- 19. 11. 2004
Annotation: O ocenění M. Šťastné Cenou Jiřího Ortena za sbírku Krajina s Ofélií. Jakožto členové poroty zmíněni I. Binar, V. Janiš, J. Klusáková...
Article
14
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 16, 2005, č. 3, 10. 2., s. 7
Annotation: Glosa k necitlivému nekrologu J. Chuchmy k úmrtí M. Černouška (MfD 22. 1. 2005).
Article
15
In: Týden. -- ISSN 1210-9940. -- Roč. 12, 2005, č. 11, 14. 3., s. 92
Annotation: J. Chuchma odpovídá na anonymní, formalizovaný sled otázek.
Article
16
In: Revolver Revue. -- ISSN 1210-2881. -- R. 2005, č. 58, březen, s. 276-277
Annotation: Polemika s názorem J. Chuchmy (MfD, 8. a 15. 1. 2005) na článek Lucie Bartoňové o KP RR (MfD 31. 12. 2004).
Article
17
In: Kritická Příloha Revolver Revue. -- ISSN 1211-118X. -- R. 2003, č. 27, listopad, s. 131-132
Annotation: Glosa k rozhovoru O. Horáka s J. Chuchmou (Tvar, č. 6/2003); autor glosy kritizuje kulturní rubriku a víkendovou přílohu Civilizace deníku Mladá...
Article
18
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 15, 2004, č. 9, 29. 4., s. 1, 4
Annotation: Přepis diskuze, kterou vysílal ČR3 - Vltava 1. 3. 2004.
Article
19
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 17, 2006, č. 26, 26. 6., s. 2
Annotation: Komentář k současnému mediálnímu obrazu, mj. o Chuchmově recenzi nového Kratochvilova románu v Mladé frontě Dnes a blížícím se osmdesátinám...
Article
20
In: Uni. -- ISSN 1214-4169. -- Roč. 16, 2006, č. 12, 30. 11., s. 4-5
Annotation: Referát o výstavě, vytýkající A. Fárové a autorovi průvodního textu k výstavě J. Chuchmovi přehlédnutí významu J. Řezáče pro odeonskou...
Article