By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 16, 2020, č. 1, 2. 1., s. 26
Annotation: Esej o marxistickém filosofovi a historikovi R. Kalivodovi a jeho celoživotním uvažování o meziválečné (české) avantgardě - zvláště o surrealismu...
Article
2
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 16, 2020, č. 1, 2. 1., s. 27
Annotation: Esej o marxistickém filosofovi a historikovi R. Kalivodovi a jeho konceptu člověka, jenž byl založen na kombinaci přírodní a pudové vázanosti...
Article
3
In: Obsah [samizdat]. -- R. 1989, č. [7], září, s. [105]-[118]
Annotation: Recenze na sborník k 75. narozeninám B. Hrabala "Hrabaliana".
Article
4
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 8, 1997, č. 5, 6. 3., s. 20
Annotation: Recenze.
Article
5
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- Roč. 37, 1997, č. 4, 5. 2., s. 2
Annotation: Recenze.
Article
6
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- Roč. 23, 1958, č. 5, 30. 1., s. 100-101; č. 6, 6. 2., s. 134-135
Annotation: Literárněteoretická studie inspirovaná výrokem Vítězslava Nezvala během diskuze ve Svazu čs. spisovatelů, že v české literatuře neexistuje...
Article
7
In: Filosofický časopis. -- ISSN 0015-1831. -- Roč. 7, 1959, č. 3, květen, s. 416-425
Annotation: Autor se kriticky vyjadřuje ke stati K. Chvatíka "Významný pokus o řešení noetické problematiky estetiky" (in: Nová mysl, 1958, č. 1).
Article
8
Digitální archiv časopisů
In: Kultura. -- ISSN 0452-7984. -- Roč. [2], 1958, č. 8, 20. 2., s. 4
Annotation: Polemika s úvodem K. Chvatíka k jeho stati Významný pokus o řešení noetické problematiky estetiky (Nová mysl, č. 1).
Article
9
Digitální archiv časopisů
In: Kultura. -- ISSN 0452-7984. -- Roč. [2], 1958, č. 16, 17. 4., s. 4
Annotation: Polemika s názorem K. Chvatíka (Literární noviny, č. 11).
Article
10
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 53, 2005, č. 3, s. 450-455
Annotation: Referát o kolokviu.
Article
11
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 53, 2005, č. 6, s. 887-890
Annotation: Referát o kongresu.
Article
12
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 52, 2004, č. 6, prosinec, s. 881-884
Annotation: Recenze.
Article
13
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 15, 2004, č. 8, 15. 4., s. 22
Annotation: Recenze.
Article
14
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 15, 2004, č. 21, 17. 5., s. 8
Annotation: Recenze.
Article
15
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 17, 2004, č. 137, 12. 6., s. 14
Annotation: Recenze v souboru recenzí Ke studiu.
Article
16
In: Kam v Brně.... -- ISSN 1211-5304. -- Roč. 48, 2004, č. 6, červen, příl. Kam, roč. 10, č. 6, s. 12
Annotation: Recenze.
Article
17
In: Svět literatury. -- ISSN 0862-8440. -- Roč. 13, 2003, č. 26/27, s. 228-229
Annotation: Referát o konferenci. Zmíněni Milan Kundera, Lubomír Doležel, Květoslav Chvatík, Mojmír Grygar.
Article
18
Published Brno : Host - vydavatelství, 2006.
Annotation: Slovníkové dílo 198 autorů (z toho 5 českých) přinášející 793 hesel (autorských, směrů, škol, klíčových pojmů, základních kategorií...
Book
19
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 17, 2006, č. 20, 30. 11., s. 12
Annotation: O odlišnostech mezi novým vydáním románu M. Kundery a vydáním prvním a o interpretacích K. Chvatíka a E. Le Grand
Article
20
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 18, 2007, č. 1, 11. 1., s. 1, 4
Annotation: Rozhovor; na s. 5 otištěn text K. Chvatíka Spory o moderní umění v české poválečné kultuře.
Article