By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 12, 2002, č. 28, 8.-14. 7., s. 16
Annotation: Poznámka k rozhlasovému zpracování sešitových příběhů, jejichž možným autorem označen A.B. Šťastný.
Article
2
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 56, 2009, č. 3, s. 169-236
Annotation: Blok příspěvků přednesených na seminářích konaných v rámci cyklu Pamäť literárnej vedy při příležitosti životních jubileí slovenských...
Article
3
In: Týden. -- ISSN 1210-9940. -- Roč. 14, 2007, č. 15, 10. 4., s. 94-95
Annotation: Článek o fenoménu série kriminálních příběhů Léona Cliftona; J. Pulda a A. B. Šťastný jsou zmíněni jako možní autoři daných textů,...
Article
4
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 17, 2007, č. 26, 25. 6.-1. 7., s. 16
Annotation: Recenze zvukové nahrávky příběhu Hotel u dvanácti mrtvých (jako hypotetičtí původci "kliftonek" označeni J. Pulda nebo A.B. Šťastný); v rubrice...
Article
5
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 20, 2010, č. 29, 13. 7., s. 9
Annotation: O původu 312-svazkového seriálu detektivních příběhů u příležitosti rozhlasové četby Pokračování za pět minut.
Article
6
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 21, 2011, č. 27, 28. 6., s. 11
Annotation: Poznámka o rozhlasovém pořadu v cyklu Pokračování za pět minut.
Article
7
In: Léon Clifton se vrací.... -- s. 5-9
Annotation: Předmluva k souboru 12 "cliftonek", s údaji o pravděpodobných autorech J. Puldovi a A. B. Šťastném; - s úvodem: Kdo je Léon Clifton? (s. 11-12).
Book Chapter
8
online
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 23, 2007, č. 4, 6. 4., s. 5
Annotation: Glosa o fenoménu série kriminálních příběhů Léona Cliftona; J. Pulda a A. B. Šťastný bývají někdy považováni za možné autory daných...
Article