By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Host [samizdat]. -- R. 1989, č. 5, 31. 10., s. [146]-[165]
Annotation: Scénář divadlení hry, s předmluvou a medailonem autora.
Article
2
In: Fragment K [samizdat]. -- R. 1988, č. 2, 15. 5., s.
Annotation: Anketní článek sestavený z odpovědí známých spisovatelů na otázku, proč se věnují literatuře; připojeny jsou bio-bibliografické poznámky.
Article
3
online
Webarchiv
In: Informace o Chartě 77 [samizdat]. -- Roč. [6], 1983, č. [4], duben, s. 16-21
Annotation: Rozhovor s propuštěným vězněm V. Havlem o politice a kultuře v Československu, politických vězních a silné podpoře, která mu byla poskytnuta,...
Article
4
In: Hosté vítaní (i nevítaní) = Invited and uninvited guests. -- s. 7
Annotation: Předmluva k tematickému výběru z fotoarchivu ČTK, zachycujícímu v abecedním uspořádání významné návštěvníky České republiky (mj. literáty...
Book Chapter
5
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 16, 2005, č. 2, 27. 1., s. 8-9
Annotation: Esej o Z. Navarové, která u B. Hoffmanna studovala v literárněhistorickém semináři a o hře F. D.
Article
6
In: Bohemia. -- ISSN 0523-8587. -- Bd. 41, 2000, Heft 2, s. 406-409
Annotation: Referát o setkání českých a německých studentů a doktorandů nad tématy svých prací, mj. z oblasti literatury.
Article
7
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 20, 2007, č. 3, 4. 1., příl. Kulturní premiéry, s. 4
Annotation: Recenze.
Article
8
9
In: Lidová demokracie - Brno. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 50, 1994, č. 1, 3. 1., s. 10
Annotation: Dürrenmatt Friedrich; poznámka o analogiích v tvorbě obou autorů.
Article
10
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 2, 1991, č. 9, 28. 2., s. 4-5, 8
Annotation: Nekrolog; s úryvky ze vzpomínkové stati: Lotar Petr, (Zpravodaj, /Švýcarsko/, ) a z projevu F. DÜRRENMATTA u příležitosti odevzdání Ceny Gottlieba...
Article
11
In: Program. -- Roč. 62, 1990/1991, č. 2, únor 1991, s. 212-214
Annotation: Nekrolog; o vztahu F. D. k českému divadlu a literatuře.
Article
12
In: Telegraf. -- ISSN 1210-0846. -- Roč. 1, 1992, č. 9, 11. 1., příl. Nedělní Telegraf, s. 11
Annotation: Rozhovor s překladatelem her F. D.
Article
13
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 3, 1992, č. 79, 2. 4., příl. Kamera Dnes, s. 5
Annotation: Medailón s úryvkem jeho řeči proti přepadní Československa pronesené 8. 9. 1968 v Basilejském divadle.
Article
14
In: Revolver Revue. -- ISSN 1210-2881. -- R. 2008, č. 73, prosinec, s. 234-235
Annotation: Glosa o vzpomínkových akcích ve Švýcarsku.
Article
15
In: Orientace. -- ISSN 0474-6473. -- Roč. 5, 1970, č. 5, s. 94-95
Annotation: Poznámka o přednášce F. Dürrenmatta (Frankfurter Allgemeine Zeitung 1970, červen) o vztahu publika a divadla.
Article
16
In: Divadlo. -- Roč. 16, 1965, č. 3, březen, s. 41-47
Annotation: O specifičnosti divadelní detektivky.
Article
17
In: Divadlo. -- Roč. 16, 1965, č. 2, únor, s. 1-9
Annotation: Srovnávací studie; též o hře M. K.
Article
18
In: Červený květ. -- ISSN 0009-0441. -- Roč. 10, 1965, č. 4, duben, s. 114-115
Annotation: Referát o inscenaci; též referát o inscenacích her F. Dürrenmatta Romulus Veliký a Féliciena Marceaua Vajíčko.
Article
19
In: Divadlo. -- Roč. 15, 1964, č. 5, květen, s. 8-11
Annotation: O teorii dramatu a divadla.
Article
20
Digitální archiv časopisů
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1802-3592. -- Roč. 7, 1963/1964, č. 2, 18. 9. 1963, s. 6
Annotation: Rozbor přednášky F. Dürenmatta z r. 1954, nazvané Problémy divadla.
Article