By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Host do domu. -- ISSN 0439-6227. -- Roč. 3, 1956, č. 4, duben, s. 182
Annotation: Glosa o článku S. Dębského, který kritizuje vydání povídek B. Němcové v překladu J. Magnuszewského.
Article
2
In: Host do domu. -- ISSN 0439-6227. -- Roč. 3, 1956, č. 4, duben, s. 191
Annotation: Glosa o novém vydání Haškova Švejka v Polsku.
Article
3
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 4, 1948, č. 105, 5. 5., s. 5
Annotation: O článku Stefana Debského v Odrodzenie z 25. dubna o F. H., překladateli Mickiewicze a Slowackého.
Article
4
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 9, 1953, č. 156, 2. 7., s. 2
Annotation: Zpráva informuje o literárním večeru s přednáškou S. Debského, který se konal 30.6. 1953.
Article