By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1210-471X. -- Roč. 28, 2019, č. 22, 27. 12., s. 15
Annotation: Zpráva připomínající návštěvu V. Mejercholda v Praze v říjnu 1936.
Article
2
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 31, 2018, č. 261, 9. 11., s. 18
Annotation: Medailon divadelního režiséra a dramatika E. F. Buriana.
Article
3
Annotation: Katalog výstavy sledující umělecký a galerijní provoz v Československu v letech 1918-1938 obsahuje mj. část o Bazaru moderního umění uspořádaném...
Book
4
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 4, 1948, č. 261, 10. 11., s. 3
Annotation: Zpráva. E. F. si stěžuje, že divadlo D 49 ztratilo státní dotaci.
Article
5
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 2, 1946, č. 243, 24. 10., s. 2
Annotation: Recenze.
Article
6
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 2, 1946, č. 267, 22. 11., s. 2
Annotation: Negativní recenze večera poezie E. F. Buriana v D 47.
Article
7
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1954, č. 1, s. 44-55
Annotation: Studie o obc. zásadách práce v divadle k 20. výročí divadla E. F. Buriana (D 34, pozdější D 41, D 46, D 47, apod.); pokračování studie v Nový...
Article
8
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 3, 1954, č. 23, 5. 6., s. 4
Annotation: Medailon obsahující mj. zastřenou narážku na surrealismus Burianova předválečného a válečného Déčka; s kresleným autoportrétem EFB.
Article
9
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 33, 1953, č. 258, 16. 9., s. 5
Annotation: Článek hodnotící činnost souboru založeného E. F. Burianem v roce 1933; připojena redakční zpráva o otevření výstavy a uměleckém večeru...
Article
10
In: Knižní novinky. -- ISSN 0322-922X. -- Roč. [8], 1959, č. 34, 20. 8., s. [1]
Annotation: Nekrolog. Navazuje úryvek nepodepsané básně a úryvky proslovu M. Majerové a V. Dobiáše.
Article
11
Digitální archiv časopisů
In: Kultura. -- ISSN 0452-7984. -- Roč. [2], 1958, č. 22, 29. 5., s. 8
Annotation: Telefonické odpovědi týkající se zájezdu divadla D 34 do Moskvy. Na s. 2 je otištěn článek D 34 v Moskvě: úspěch a diskuse.
Article
12
13
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 2, 1953, č. 38, 19. 9., s. 6
Annotation: O výstavě v Armádním uměleckém divadle k dvacetiletí Burianova Déčka a o projevu E. F. Buriana na slavnostním večeru k tomuto výročí.
Article
14
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 2, 1953, č. 39, 26. 9., s. 3-4
Annotation: Úryvek z projevu na slavnostním večeru v Armádním uměleckém divadle k 20. výročí založení D 34; o Fučíkově kritické reflexi Déčka, zejména...
Article
15
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- Roč. 24, 1959, č. 25, 18. 6., s. 595-596
Annotation: Zpráva o zahájení spolupráce mezi Divadlem D 34 a ochotnickými spolky. Prvním představením jsou Pavlínovy "Zelené pustiny" v provedení souboru...
Article
16
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 4, 1948, č. 152, 1. 7., s. 2
Annotation: Zpráva informuje o chystaném cyklu slavnostních večerů u příležitosti 15. výročí divadla; první večer byl věnován E. F. Burianovi.
Article
17
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 4, 1948, č. 125, 30. 5., s. 4
Annotation: Recenze divadelní inscenace.
Article
18
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 4, 1948, č. 273, 24. 11., s. 4
Annotation: Zpráva informuje o sebekritice divadla kvůli chybnému nastudování her A. P. Čechova.
Article
19
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 4, 1948, č. 282, 4. 12., s. 3
Annotation: Zpráva informuje o článku z polského časopisu Teatr, který otiskl rozhovor s E. F. Burianem.
Article
20
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 4, 1948, č. 293, 17. 12., s. 4
Annotation: Recenze divadelní inscenace.
Article