By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 36, 1955, č. 300, 29. 10., s. 4
Annotation: Referát o inscenaci.
Article
2
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 36, 1955, č. 342, 11. 12., s. 4
Annotation: Referát o první zahraniční inscenaci hry.
Article
3
In: Naše vojsko. -- ISSN 0469-6271. -- Roč. 2, 1956, č. 10, 30. 10., s. 148-149
Annotation: Článek o nastudování hry B. Brechta divadlem D 34.
Article
4
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- Roč. 23, 1958, č. 37, 11. 9., s. 881-882
Annotation: Zpráva z Jiráskova Hronova a divadelnického semináře a festivalu v Karlových Varech.
Article
5
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- Roč. 23, 1958, č. 47, 20. 11., s. 1125-1126
Annotation: Recenze dvou nových her E. F. Buriana, uváděných v D 34.
Article
6
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- Roč. 24, 1959, č. 4, 22. 1., s. 92-93
Annotation: Recenze dvou nových divadelních inscenací.
Article
7
In: Kultura. -- ISSN 0452-7984. -- Roč. 3, 1959, č. 10, 12. 3., s. 4; č. 11, 19. 3., s. 4; č. 14, 9. 4., s. 4
Annotation: Článek hodnotící sezonu 1958-1959. Třetí pokračování v č. 14 je celé věnováno rozboru dramaturgie E. F. Buriana v divadle D 34.
Article
8
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 4, 1955, č. 45, 5. 11., s. 3
Annotation: Referát o Burianově novém (3.) nastudování pásma v D 34.
Article
9
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 4, 1955, č. 51, 17. 12., s. 9
Annotation: Referát o inscenaci Sartrovy hry v D 34.
Article
10
In: Knižní novinky. -- ISSN 0322-922X. -- Roč. [4], 1955, č. 14, 1. 4., s. [3]
Annotation: Anotace knihy dokumentů.
Article
11
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 12, 1956, č. 38, 12. 2., s. 2
Annotation: Recenze.
Article
12
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 1, 1959, č. 3, s. 462-463
Annotation: Autor kriticky hodnotí vybraná divadelní představení (adaptace) pražských divadel.
Article
13
In: Praha-Moskva. -- ISSN 0032-6593. -- Roč. 7 (16), 1957, č. 9, září, s. 864
Annotation: Zpráva informuje o přednášce A. Surkova o E. F. Burianovi a jeho divadlu, která byla proslovena v moskevském rozhlasu.
Article
14
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- Roč. 24, 1959, č. 12, 19. 3., s. 285-286
Annotation: Recenze divadelní inscenace.
Article
15
In: Praha-Moskva. -- ISSN 0032-6593. -- Roč. 8 (17), 1958, č. 7/8, červenec/srpen, s. 721-724
Annotation: Reportáž o vystoupení divadla D 34 v Moskvě.
Article
16
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 12, 1956, č. 12, 13. 1., s. 1
Annotation: Zpráva o inscenaci Sartrovy divadelní hry "Holá pravda".
Article
17
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 44, 1963, č. 276, 6. 10., s. 2
Annotation: Vzpomínky.
Article
18
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 36, 1956, č. 42, 11. 2., s. 3
Annotation: Referát o premiéře.
Article
19
In: Host do domu. -- ISSN 0439-6227. -- Roč. 5, 1958, č. 7, červenec, s. 319-320
Annotation: Recenze divadelní inscenace Švejka divadla D-34 v Moskvě.
Article
20
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 36, 1956, č. 139, 19. 5., s. 3
Annotation: Stručný referát o premiéře jevištního pásma 18. 5.
Article