By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 1, 1952, č. 6, 15. 3., s. 4
Annotation: Poznámka o aktivu slovenských spisovatelů-komunistů a plenárním zasedání slovenské sekce Svazu čs. spisovatelů věnovaným "důslednému boji...
Article
2
In: Slovanský přehled. -- ISSN 0037-6922. -- Roč. 37, 1951, č. 5/6, květen/červen, s. 228-235
Annotation: Studie je zaměřená proti autorům někdejšího DAV a pozdějším státním funkcionářům. Kritizuje také díla D. Tatarky a V. Mináče.
Article
3
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 3, 1954, č. 41, 9. 10., s. 9
Annotation: O studii I. Anisimova O problémech socialistického realismu v zahraničních literaturách v srpnovém čísle měsíčníku Okťabr, kritizující v...
Article
4
In: Slovenské pohľady. -- ISSN 1335-7786. -- Roč. 100, 1984, č. 5, s. 111-113
Annotation: Stať o příspěvcích J. R. v časopise DAV; k 80. narozeninám J. R. 1. 5.
Article
5
Digitální archiv časopisů
In: Kulturní tvorba. -- ISSN 0454-5966. -- Roč. 1, 1963, č. 36, 5. 9., s. 3-4
Annotation: O ohlasu a významu činnosti i potřebě jejího hodnocení.
Article
6
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 46, 1966, č. 160, 12. 6., s. 2
Annotation: O sjezdu v Tren. Teplicích (30. 5. - 1. 6. 1965).
Article
7
In: Nová mysl. -- ISSN 0322-905X. -- Roč. 20, 1966, č. 11, 31. 5., s. 43-44
Annotation: O sjezdu.
Article
8
In: Romboid. -- ISSN 0231-6714. -- Roč. 44, 2009, č. 4, s. 80-92
Annotation: Soubor textů charakterizujících osobnost slovenského literárního kritika A. Matušky; s redakčním úvodem. Obsahuje přetisk eseje A. Matušky...
Article
9
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 57, 2010, č. 5, s. 20-33
Annotation: Výběr z příspěvků pronesených na níže zmíněném semináři o skupině R 10, vytvořené slovenskými pražskými vysokoškoláky ve 30. letech...
Article
10
In: Romboid. -- ISSN 0231-6714. -- Roč. 45, 2010, č. 10, s. 20-33
Annotation: Přetisk tří příspěvků z níže zmíněného semináře o skupině R 10 (skupina slovenských vysokoškoláků v Praze ve 30. letech 20. století);...
Article
11
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 5, 1976, č. 9, listopad, s. 119-120
Annotation: Referát o kolokviu uspořádaném 15. 6. v Bratislavě k 40. výročí Kongresu slovenských spisovatelů v Trenčianských Teplicích; kolokvium se konalo...
Article
12
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- R. 1976, č. 36, 1. 9., s. 1
Annotation: Recenze.
Article
13
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1976, č. 39, 22. 9., s. 8-9
Annotation: Recenze edice Štefana Druga.
Article
14
In: Praha - Moskva. -- ISSN 0032-6593. -- Roč. 21, 1976, č. 3, květen, s. 69-70
Annotation: Recenze.
Article
15
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1971, č. 19, 12. 5., příl., s. VI.
Annotation: Vzpomínky.
Article
16
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 7, 1965, č. 8, srpen, s. 93-99
Annotation: Vzpomínky na úlohu davistů ve společensko-politickém životě na Slovensku.
Article
17
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 45, 1965, č. 249, 8. 9., s. 2
Annotation: Recenze.
Article
18
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 14, 1965, č. 46, 13. 11., s. 5
Annotation: Recenze.
Article
19
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 14, 1965, č. 47, 20. 11., s. 4
Annotation: Recenze.
Article
20
In: Kulturně politický kalendář. -- ISSN 0454-5931. -- R. 1964, s. 166-167
Annotation: Stať k 40. výročí založení skupiny.
Article