By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
online
In: Nymburský pábitel. -- R. 1999, č. 2, 14. 7., s. [2]
Annotation: Článek o různých akcích na paměť B. Hrabala.
Article
2
In: Slovo. -- ISSN 1211-6416. -- Roč. 91, 1999, č. 67, 20. 3., s. 7
Annotation: O 3. ročníku festivalu divadla, filmu a poezie, který je cele věnován B. Hrabalovi k jeho nedožitým 85. narozeninám.
Article
3
In: Zemské noviny. -- ISSN 1211-7609. -- Roč. 9, 1999, č. 67, 20. 3., s. 7
Annotation: O 3. ročníku festivalu věnovaném Hrabalovu dílu.
Article
4
In: Slovo. -- ISSN 1211-6416. -- Roč. 91, 1999, č. 71, 25. 3., s. 7
Annotation: Článek o akci v rámci festivalu Další břehy věnovaného B. H.
Article
5
In: Zemské noviny. -- ISSN 1211-7609. -- Roč. 9, 1999, č. 71, 25. 3., s. 7
Annotation: Na festivalu věnovaném Hrabalovi probíhalo osmnáctihodinové nepřetržité čtení z jeho díla.
Article
6
Digitální archiv časopisů
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1802-3614. -- Roč. 8, 1999, č. 10, 11. 5., s. 11
Annotation: Referát o akci věnované B. Hrabalovi.
Article
7
In: Nové břehy. -- ISSN 1803-5434. -- Roč. 2, 2009, č. 1, 31. 3., s. 34-35
Annotation: Rozhovor o multižánrovém festivalu Další břehy s jeho zakladatelem P. Rotreklem.
Article