By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
online
Webarchiv
In: Britské listy [online]. -- ISSN 1213-1792. -- 22. 8. 2006
Annotation: Báseň; připojena bio-bibliografická poznámka.
Article
2
4
In: Kolmý déšť. -- s. 129-130
Annotation: Ediční poznámka k výboru z dosud nepublikovaného básnického díla významného překladatele ruské poezie; - s Obrazovou přílohou (s. 73-91),...
Book Chapter
5
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 23, 2013, č. 12, 12. 3., s. 16-17
Annotation: Životopisný článek o V. Daňkovi, odkazující na jeho právě vycházející vzpomínky.
Article
6
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 24, 2013, č. 66, 19. 3., s. C8
Annotation: Poznámka k vydání níže uvedené knihy.
Article
7
In: Naše rodina. -- ISSN 0323-2743. -- Roč. [45], 2013, č. 17, 23. 4., s. 19
Annotation: Recenzní poznámky.
Article
8
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 23, 2012, č. 48, 29. 11., s. 19
Annotation: Soubor recenzních poznámek, mj. o knihách R. Denemarkové a V. Daňka.
Article
9
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1210-471X. -- Roč. 22, 2013, č. 3, 5. 2., s. 2
Annotation: Poznámky o autorových kulturních zážitcích poslední doby, mj. o knihách S. Zindulky, V. Koďouska a V. Daňka.
Article
10
In: Blíženka Noc. -- s. 91-92
Annotation: Doslov; - s poznámkou autora ke knize (přední záložka) a s bio-bibliografickou poznámkou o autorovi (zadní záložka).
Book Chapter
11
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 24, 2013, č. 16, 19. 1., příl. Víkend, s. 37
Annotation: Bio-bibliografická poznámka doprovázející otisk básní V. Daňka z níže uvedené sbírky.
Article
12
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 24, 2013, č. 33/34, 15. 8., s. 17
Annotation: Poznámka o knize vzpomínek V. Daňka na úvod k ukázce z ní.
Article
13
In: Život. -- ISSN 0231-8539. -- Roč. 8 (29), 2013, č. 10, s. 60-61
Annotation: O literárních pořadech Umělecké besedy, věnovaných mj. knihám I. Hurníka, V. Daňka, J. Štroblové a monografii o rodině Vokolkových.
Article
14
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 23, 2013, č. 29, 9. 7., s. 10
Annotation: Poznámka o rozhlasových vzpomínkách V. Daňka.
Article
15
In: Život. -- ISSN 0231-8539. -- Roč. 1 (22), 2005, č. 1, [červenec], s. 21
Annotation: Vzpomínka.
Article
16
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 18, 2005, č. 243, 17. 10., s. 17
Annotation: Recenze.
Article
17
In: Bylo takové ticho. -- s. 118-131
Annotation: Doslov; svazek obsahuje oddíly: Na dech (Ze samizdatu 1979), s. 7-56; Úkryt havrana (Texty posledních let) [z rukopisné pozůstalosti], s. 57-116.
Book Chapter
18
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 1, 2005, č. 8, 23. 11., s. 28
Annotation: Recenze v rubrice Knihy.
Article
19
In: Báseň mého srdce. -- s. 211-231
Annotation: Doslov - studie, s kapitolami: Nechci být kůlem vyhlášek, Dnes básník ani neví, proč tu je, Náš všední den je pevnina, Ale báseň je dar,...
Book Chapter
20
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 10, 2004, č. 47, 19. 11., s. 4
Annotation: Kritika Obce spisovatelů a jeho bulletinu, konkrétně příspěvků J. Štroblové, Jar. Nováka a V. Daňka (jeho nekrologu k úmrtí H. Žantovské).
Article