By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 15, 1966, č. 45, 5. 11., s. 4
Annotation: Recenze.
Article
2
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 14, 1966, č. 4, červenec, s. 335-350
Annotation: Studie o V. C. jako zakladateli Davu; rovněž o jeho literárněkritické u kulturněkritické práci.
Article
3
In: Sešity novináře. -- ISSN 0139-9411. -- Roč. 21, 1987, č. 1, březen, s. 115-139
Annotation: Jedna z kapitol studie o životě a díle komunistického publicisty je nazvána Spoluzakladatel časopisu Dav (nar. 9. 12. 1900 v Pretovci v Jugoslávii).
Article
4
In: Sborník prací Pedagogické fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Brně : řada jazyková a literární. Škola-jazyk-literatura. -- Sv. 84, 1984, č. 16, s. 97-109
Annotation: Studie o čechoslovakismu, o slovenském školství a čítankách a o vlivu slovenského časopisu Dav v českém kulturním prostředí.
Article
6
In: Romboid. -- ISSN 0231-6714. -- Roč. 43, 2008, č. 2, s. 72-76
Annotation: Studie o vztahu F. X. Šaldy k Slovensku. Autor především vyzdvihuje Šaldovo uznání svébytnosti slovenské literatury, jeho inspirativní vliv na...
Article
7
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1974, č. 49, 4. 12., příl. Literatura-umění-kritika, č. 12, s. II-III
Annotation: Přehledová studie o příspěvcích L. N. v časopisu DAV v letech 1924 - 1937.
Article
8
In: Nová mysl. -- ISSN 0322-905X. -- Roč. 27, 1973, č. 8/9, srpen, s. 1297-1300
Annotation: Studie.
Article
9
In: Československý časopis historický. -- ISSN 0045-6187. -- Roč. 25, 1977, č. 3, červen, s. 453-454
Annotation: Recenze.
Article
10
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- R. 1977, č. 3, 12. 1., s. 4
Annotation: Recenze.
Article
11
In: Rovnost. -- ISSN 0862-7967. -- Roč. 92, 1977, č. 16, 20. 1., s. 5
Annotation: Recenze; též o výboru z díla E. Urxa.
Article
12
In: Rozpravy Aventina. -- Roč. 4, 1928/1929, s. 142
Annotation: Stručné charakteristiky časopisů: Mladé Slovensko, Dav, Slovenské pohľady, Strom.
Article
13
In: Haló noviny. -- Roč. 2, 1934, č. 25, s. 4
Annotation: Dav, Slovenské směry.
Article
14
In: Tvorba. -- Roč. 1, 1925/1926, s. 216
Annotation: Epigram; věnováno: Avantgarda, Dav, Disk, Osa, Host, Pásmo, Var.
Article
15
In: Index. -- Roč. 1, 1929, č. 4, s. 7-8
Annotation: Vydavatelem: Florian Josef; též o časopisech Dav a Red, č. 3 a o: Slavische Rundschau; Šaldův zápisník, vyd. Girgal Otto v Praze.
Article
16
In: Tribuna. -- Roč. 7, 1925, č. 1, 1. 1., s. 3
Annotation: Dav je sarkasticky zesměšňován.
Article
17
In: Rudý večerník. -- Roč. 11, 1930, č. 2, 20. 9., s. 83
Annotation: Je to již čtvrtý pokus o vydávání slovenského avantgardního listu.
Article
18
In: Rudý večerník. -- Roč. 12, 1931, č. 26, 31. 1., s. 4
Annotation: Nový Dav vychází v nakladatelství: Borecký K.
Article
19
In: Rudý večerník. -- Roč. 14, 1933, č. 79, 3. 4., s. 3
Annotation: Poznámky k obsahu časopisů: Dav, č. 2; Přítomnost, Index, č. 4; Tvorba, č. 13.
Article
20
In: Tvorba. -- Roč. 5, 1930, č. 15, 17. 4., s. 225
Annotation: Prohlášení, kde mj. z časopisů podepsány: Čin, Literární noviny, Musaion, Panorama, ReD, Rozpravy Aventina, Signál, Tvorba, Odeon; z kulturních...
Article