By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 32, 2019, č. 295, 20. 12., s. 9
Annotation: Referát o výstavě "Devětsil 1920-1931", jež probíhá v Galerii hlavního města Prahy v Domě U Kamenného zvonu.
Article
3
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 30, 2019, č. 50, 12. 12., s. 59
Annotation: Zpráva o výstavě "Devětsil 1920-1931" v Domě U Kamenného zvonu v Praze.
Article
4
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 30, 2020, č. 5, 20. 1., s. 19
Annotation: Recenze na výstavu "Devětsil 1920-1931" jež probíhá v Galerii hlavního města Prahy v Domě U Kamenného zvonu.
Article
5
In: Vesmír. -- ISSN 0042-4544. -- Roč. 98 (149), 2019, č. 11, listopad, s. 656-658
Annotation: Úryvek z kapitoly publikované v knize "Literární kronika první republiky : události, díla, souvislosti"; připojena bio-bibliografická poznámka...
Article
6
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 31, 2020, č. 5, 30. 1., s. 52
Annotation: Glosa o výstavě "Devětsil 1920-1931" v Galerii hlavního města Prahy.
Article
7
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 31, 2020, č. 2, 23. 1., s. 3
Annotation: Kritická glosa o výstavě "Devětsil 1920-1931" v Galerii hlavního města Prahy.
Article
8
In: Jarmark umění. -- ISSN 1210-1222. -- R. 1994, č. 9, březen, s. 1-2
Annotation: Vzpomínky na K. Teiga; úryvek z knihy "Podoby a předobrazy".
Article
9
In: Jarmark umění. -- ISSN 1210-1222. -- R. 1994, č. 9, březen, s. 6-8
Annotation: Vzpomínky na K. Teiga; úryvek z knihy "Ze života avantgardy".
Article
10
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 31, 2018, č. 261, 9. 11., s. 18
Annotation: Medailon divadelního režiséra a dramatika E. F. Buriana.
Article
11
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 31, 2018, č. 267, 16. 11., s. 18
Annotation: Medailon malířky Toyen.
Article
12
online
Webarchiv
In: Neviditelný pes [online]. -- ISSN 1212-673X. -- 3. 12. 2014
Annotation: Fejeton o tradici literárních kaváren, mj. o Národní kavárně, kde se setkával Devětsil.
Article
13
In: Jarmark umění. -- ISSN 1210-1222. -- R. 1994, č. 9, březen, s. 2-3
Annotation: Vzpomínky na K. Teiga; úryvek z knihy "Z mého života".
Article
14
online
Webarchiv
In: Téma [online]. -- ISSN 1214-505X. -- Roč. 2, 2004, č. 4, 1. 5.
Annotation: Článek podrobně líčí historii uměleckého směru poetismus.
Article
15
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 28, 2018, č. 249, 26. 10., s. 16
Annotation: Článek shrnujícím způsobem popisuje umělecký život za sto let existence českého státu, více prostoru je věnováno dění za první republiky.
Article
16
Annotation: Katalog výstavy sledující umělecký a galerijní provoz v Československu v letech 1918-1938 obsahuje mj. část o Bazaru moderního umění uspořádaném...
Book
17
online
In: Čítárny [online]. -- 28. 1. 2017
Annotation: Článek o postojích a aktivitách J. Seiferta za komunistického režimu; připojeny básně.
Article
18
online
In: Čítárny [online]. -- 6. 12. 2017
Annotation: Článek o životě a díle V. Vančury.
Article
19
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 30, 2019, č. 11, listopad, příl. Harmonie života, s. 5
Annotation: Soubor anotací připravovaných výstav, z kterých jedna bude věnována uměleckému svazu Devětsil.
Article
20
In: Pokus [samizdat]. -- Č. 55, 1988, s. [1]
Annotation: Glosa k režimní propagaci a k nadnesené sebeprezentaci básníků střední generace (tzv. Pětatřicátníci), kteří si, zaujímaje hlavní pozice...
Article