By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Acta incognitorum [samizdat]. -- Roč. 2, 1977, č. 9, květen, s. 1062-1096
Annotation: Referát o různých pohledech na estetické funkce antické tragédie (dle jejích autorů), proměňujících se v čase a podle role dramatu ve společnosti.
Article
2
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 32, 2019, č. 76, 30. 3., s. 24-25, příl. Orientace, s. vi-vii
Annotation: Esej o literární tvorbě M. Kundery.
Article
3
online
In: Aktuálně.cz [online]. -- 19. 6. 2019
Annotation: Zpráva o připravované divadelní inscenaci.
Article
4
In: Světlik. -- ISSN 1214-2751. -- R. 2019, č. 74 (4), s. 36-37
Annotation: Recenze.
Article
5
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 12, 1956, č. 72, 22. 3., s. 2
Annotation: Zpráva o novém literárním časopise.
Article
6
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 16, 2005, č. 255, 1. 11., s. C9
Annotation: Recenze nové inscenace Kunderovy hry Jakub a jeho pán.
Article
7
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 53, 2005, č. 5, s. 683-687
Annotation: Shrnutí diskuse, následující po přednáškách I. Vaňkové, M. Kubínové a M. Jankoviče (8. 6. 2004) na kolokviu z cyklu Literatura jako text mezi...
Article
8
In: Svět literatury. -- ISSN 0862-8440. -- Roč. 15, 2005, č. 32, s. 94-103
Annotation: Studie o Masarykově recepci díla F. M. Dostojevského, včetně poukazů k následným interpretacím Masarykova vztahu k tomuto dílu a připomenutí...
Article
9
In: Svět literatury. -- ISSN 0862-8440. -- Roč. 13, 2003, č. 26/27, s. 7-38
Annotation: Studie zabývající se v první části podobami a diskursivní povahou tzv. deskriptivní poezie od antiky, přes klasicismus až k preromantické přírodní...
Article
10
In: Prager Zeitung. -- ISSN 1211-6998. -- Roč. 12, 2003, č. 40, 2. 10., příl. Literatur, s. 20
Annotation: Nepodepsaná recenze německého vydání v rubrice Quergelesen.
Article
11
by Chalumeau, Jean-Luc, 1939-
Published Praha : Portál, 2003.
Annotation: S Předmluvou (s. 9-10) a s kapitolami: Pět hlavních okruhů teorií umění (s. 11-18: Fenomenologie umění, Psychologie umění, Sociologie umění,...
Book
12
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 41, 1993, č. 2, s. 153-172
Annotation: Srovnávací analýza Kunderovy dramatizace románu: Diderot Denis, Jakub fatalista a jeho pán.
Article
13
In: Duha. -- ISSN 0862-1985. -- Roč. 7, 1993, č. 1, jaro, s. 17-18
Annotation: Recenze divadelní hry na motivy románu: Diderot Denis, Jakub fatalista.
Article
14
In: Pravda. -- ISSN 1803-1633. -- Roč. 63, 1982, č. 16, 20. 1., s. 5
Annotation: O dramatizaci románu: Diderot Denis, Jakub fatalista a jeho pán (dramatizace Kundera Milan - v recenzi neuvedeno) a referát o divadelním provedení...
Article
15
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 5, 1992, č. 23, 28. 1., s. 12
Annotation: Diderot Denis, Jakub fatalista; poznámka k vydání s úryvkem z předmluvy M. K. Též o inscenacích Kunderovy dramatizace v 80. letech (pod jménem:...
Article
16
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 20, 2009, č. 92, 20. 4., s. B6
Annotation: Zpráva o scénickém čtení hry M. Kundery v Londýně v rámci série akcí Paris Calling představujících francouzskou divadelní kulturu.
Article
17
In: Kostnické jiskry. -- ISSN 0139-505X. -- Roč. 57, 1972, č. 12, 29. 3., s. 2
Annotation: Studie o Diderotově Encyklopedii a o příspěvcích Joachima Faigueta de Villeneuve Moravané a Louise de Jaucourta Hernhutisme.
Article
18
In: Philologica Pragensia. -- ISSN 0048-3885. -- Roč. 6 (45), 1963, č. 4, s. 389-394
Annotation: O hlavních rysech Diderotovy materialistické estetiky.
Article
19
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 12, 1963, č. 40, 5. 10., s. 3
Annotation: K 250. výročí narození D. Diderota; s překladem jeho 211., 265. a 294. dopisu Sofii Vollandové ze souboru Correspondence, Paris, Les Éditions de...
Article
20
In: Cross Currents. -- ISSN 0748-0164. -- Roč. 8, 1989, s. 185-193
Annotation: Rozhovor uskutečněný dva týdny před premiérou Kunderovy dramatizace románu Diderot Denis, Jakub fatalista, in: American Repertoiry Theater, Cambridge,...
Article