By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
online
Webarchiv
In: Informace o Chartě 77 [samizdat]. -- Roč. 8, 1985, č. 3, s. 8-16
Annotation: Polemika autorů dokumentu Charty 77 č. 11/1984 "Právo na dějiny" s J. Mezníkem, v níž rovněž vysvětlují, proč text "Právo na dějiny" sepsali....
Article
2
online
Webarchiv
In: Informace o Chartě 77 [samizdat]. -- Roč. 8, 1985, č. 4, 6.-26. 3., s. 2-3
Annotation: Dopis prezidentu republiky v reakci na zásah policejních složek během promítání československých filmů (mimo distribuci) u manželů Ševčíkových...
Article
3
In: Obsah [samizdat]. -- R. 1986, č. [10], prosinec, s. [48]-[50] [1]-3
Annotation: Recenze politického eseje J. Dienstbiera.
Article
4
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 28, 2018, č. 46, 5. 11., s. 8
Annotation: Rozhovor mj. o spolupráci s J. Dienstbierem a V. Havlem.
Article
5
online
Webarchiv
In: Informace o Chartě 77 [samizdat]. -- Roč. 2, 1979, č. 3, 16. 2. - 6. 3., s. 21
Annotation: Zpráva o nově vydaném sborníku "Čtverec" zabývajícím se mezinárodně politickými problémy. Sborník vyšel s pěknou úpravou K. Trinkewitze...
Article
6
In: Lípa. -- ISSN 1210-7476. -- Roč. 23, 2018, č. 4, s. 36-37
Annotation: Medailony šesti významných osobností, jejichž památku si každý rok připomínají členové Výboru národní kultury tím, že navštěvují jejich...
Article
7
online
Webarchiv
In: Informace o Chartě 77 [samizdat]. -- Roč. 4, 1981, č. 4, 13. 3. - 15. 4., s. 6-8
Annotation: Zpráva o vězněných členech VONS: P. Uhlovi, V. Havlovi, V. Bendovi a J. Dienstbierovi. Zpráva vychází z dopisů, kteří odsouzení posílají...
Article
8
In: Polsko a my [samizdat]. -- Roč. [1], [1979], č. [2], březen, s. 8
Annotation: Seznam časopisů a sborníků, které se v poslední době věnovaly polské tematice.
Article
9
online
Webarchiv
In: Informace o Chartě 77 [samizdat]. -- Roč. 10, 1987, č. 1, leden, s. 26
Annotation: Zpráva uvádějící, co nového vyšlo v samizdatu do uzávěrky tohoto čísla. U časopisů je podrobně uveden obsah. Časopisy "Obsah" listopad,...
Article
10
online
Webarchiv
In: Informace o Chartě 77 [samizdat]. -- Roč. 9, 1986, č. 12, listopad, s. 23-24
Annotation: Zpráva uvádějící, co nového vyšlo v samizdatu do uzávěrky tohoto čísla. Uvedené časopisy a sborníky jsou podrobně anotovány. Vyšly časopisy:...
Article
11
online
Webarchiv
In: Sport [samizdat]. -- Roč. 1, 1989, č. 3, září, s. 11-13
Annotation: Glosa k návrhu nového "Zákona o mládeži" a popis skutečné situace mladých, zvláště pak represí, kterým jsou vystaveni a jež jsou mj. důkazem,...
Article
12
online
Webarchiv
In: Bubínek Revolveru [online]. -- 15. 1. 2016
Annotation: Soubor komentářů k aktuálnímu společenskému, politickému a kulturnímu dění.
Article
13
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 32, 2019, č. 266, 16. 11., příl. Orientace, s. 18-19
Annotation: Medailon dramatika, disidenta, prezidenta a jedné z vůdčích osobností událostí listopadu a prosince 1989 V. Havla.
Article
14
online
Webarchiv
In: Informace o Chartě 77 [samizdat]. -- Roč. 8, 1985, č. 5, 17. 3. - 15. 4., s. 12
Annotation: Zpráva informující o návštěvě několika signatářů Charty 77 (mluvčí) a spisovatelů (často rovněž spojených s Chartou 77: V. Havel, K....
Article
15
online
Webarchiv
In: Informace o Chartě 77 [samizdat]. -- Roč. 9, 1986, č. 5, s. 12-14, 16-17
Annotation: Zpráva uvádějící, co nového vyšlo v samizdatu do uzávěrky tohoto čísla. J. Dienstbier napsal esej věnovaný G. Skillingovi "Snění o Evropě",...
Article
16
In: Ze zásuvky i z bloku [samizdat]. -- Č. 5, 1985, s. [17]-[19]
Annotation: Článek o chartistickém uctění obou vítězných armád 2. světové války (sovětské i americké) a zároveň obětí pražského povstání, jež...
Article
17
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 33, 2020, č. 121, 26. 5., s. 9
Annotation: Nekrolog signatářky a mluvčí Charty 77 Z. Tominové, která se svou rodinou v roce 1980 emigrovala do Anglie.
Article
18
online
Webarchiv
In: Informace o Chartě 77 [samizdat]. -- Roč. 9, 1986, č. 13, listopad, s. 27-28
Annotation: Zpráva uvádějící co nového vyšlo v samizdatu do uzávěrky tohoto čísla. Časopisy jsou podrobně anotovány. Vyšly časopisy "Kritický sborník"...
Article
19
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 23, 2013, č. 17, 16. 4., s. 16-17
Annotation: O J. Dienstbierovi jako rozhlasovém reportérovi a vzniku právě vydávané knihy jeho publicistiky; s krátkým redakčním úvodem a připojenou ukázkou...
Article
20
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 23, 2013, č. 20, 7. 5., s. 19
Annotation: Recenze dvou knih záznamů rozhlasových pořadů.
Article