By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Český život. -- Roč. 1, 1947, č. 7/8, s. 100
Annotation: Souhrnné pojednání o slovenské poezii v letech 1939-1946.
Article
2
In: Kolo. -- Roč. 9, 1939, č. 9, listopad, s. 156-161
Annotation: Přehled slovenské poezie poslední doby. - Poněkud rozpačité hodnocení tří sbírek františkánského mnicha: Dilong Rudolf (Gardisti, na stráž!...
Article
3
In: Elán. -- Roč. 8, 1937/1938, č. 7, marec 1938, s. 7
Annotation: Básník Dilong Rudolf obdržel cenu Tomáše Bati ve Zlíně; Žarnov Andrej jmenován docentem; Stodola Ivan se dožívá 50 let; Gregor Tajovský Jozef...
Article
4
In: Elán. -- Roč. 7, 1936/1937, č. 1, september 1936, s. 11
Annotation: Krasko Ivan se dožil 60 let; začínají se rozvíjet čilé kulturní styky mezi Slovenskem a Polskem; Dilong Rudolf - vyjde nová lyrická knížka...
Article
5
In: Elán. -- Roč. 7, 1936/1937, č. 3, november 1936, s. 11
Annotation: Polská akademie udělila spisovateli: Žarnov Andrej vyznamenání, tzv. stříbrný vavřín; v edici mladých slovenských básníků vyšel Mladý...
Article
6
In: Elán. -- Roč. 4, 1933/1934, č. 6, február 1934, s. 7
Annotation: Pod pseudonymem j. s. vzpomíná Ján Smrek, že český básník Josef Svatopluk Machar se dožil sedmdesáti let; ad vocem Weingartových slov o Matici...
Article
7
In: České slovo (Mnichov). -- ISSN 1211-6416. -- Roč. 32, 1986, č. 4, duben, s. 4
Annotation: Zpráva v rubrice V exilu zemřeli.
Article
8
In: Obrys (Mnichov). -- Roč. 5, 1985, č. 3, září, s. 15-16
Annotation: Medailón k 1. 8.
Article
9
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 62, 2015, č. 1, s. 58-63
Annotation: Rozhovor je součástí dosud nepublikované knihy rozhovorů, které J. E. Bor roku 1944 udělal s několika představiteli tehdejšího slovenského...
Article
10
In: Naše zprávy. -- Roč. 1, 1939, č. 23, 3. 5., s. 7
Annotation: Také o výzvě deníku "Slovák" k mecenášům, aby vydali básně Dilongovy, ježto na Slovensku není nakladatelství.
Article
11
In: Naše zprávy. -- Roč. 1, 1939, č. 52, 12. 8., s. 4
Annotation: O rozhodnutí slovenského surrealistického básníka pátera R. Dilonga k odjezdu na Honolulu, ježto Slovák odsoudil jeho poslední básně. Na důkaz...
Article
12
In: Právo lidu. -- Roč. 45, 1936, č. 130, 4. 6., s. 3
Annotation: K sjezdu slovenských spisovatelů v Trenčianských Teplicích. Líčí některé účastníky sjezdu slovenských spisovatelů, konaného v Trenčianských...
Article
13
In: Kritický měsíčník. -- Roč. 1, 1938, č. 5, s. 195-205
Annotation: Přehled a hodnocení vývoje slovenské poesie od světové války, hlavní směry, skupina Dav. Zejména o sbírkách: Lukáč E. B., Smrek Ján, Novomeský...
Article
14
In: Národní osvobození. -- Roč. 15, 1938, č. 55, 6. 3., s. 11
Annotation: Rozhodnutím poroty - Götz František, Hýsek M., Pražák Albert, Rutte M., Sezima Karel - dohodě se zakladatelem byly ceny uděleny těmto spisovatelům:...
Article
15
In: Lidové noviny. -- Roč. 47, 1939, č. 430, 29. 8., s. 7
Annotation: Pred ohnivým drakom. Antologie sestavil E. B. Lukáč. Bratislava, Miestny odbor Matice Slovenskej 1939. Antologie slovenské současné poesie, v níž...
Article
16
In: Slovenské smery. -- Roč. 1, 1933/1934, č. 4/5, prosinec/leden 1934, s. 204-209
Annotation: Referát o antologiích: Tvár mladého Slovenska (Praha, Družstevní práce, 1933); Brtáň Rudolf, Výbor zo súčasnej lyriky (Matica slovenská, 1933);...
Article
17
In: Lidové noviny. -- Roč. 44, 1936, č. 123, 8. 3., s. 10
Annotation: Zpráva vyvrací tvrzení, že se rozpadl Spolok mladých slovenských spisovatelov; vystoupili jen členové Geraldini K. K. a Dilong Rudolf.
Article
18
In: Lidové noviny. -- Roč. 52, 1944, č. 316, 28. 11., s. 2
Annotation: Mezi odsouzenými na černé listině byli kromě jiných slovenští spisovatelé Tido Gašpar, Milo Urban a katolický spisovatel Dilong.
Article
19
In: Prager Presse. -- Roč. 14, 1934, č. 6, 11. 2., příl. Die Welt am Sonntag, s. 3
Annotation: Z Antologie mladej slovenskej poezie, sestavené R. Dilongem.
Article
20
In: Prager Presse. -- Roč. 17, 1937, č. 122, 4. 5., odpolední vydání, s. 8
Annotation: O obsahu dubnového čísla časopisu Slovenské Smery umelecké a kritické, věnovaném památce: Šalda F. X. (Zemřel 4. 4. 1937); o řadě hodnotných...
Article