By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Naše rodina. -- ISSN 0323-2743. -- Roč. 51, 2019, č. 47, 19. 11., s. 21
Annotation: Reportáž o akci "Noc divadel".
Article
2
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 31, 2018, č. 224, 26. 9., s. 8
Annotation: Článek o předvolební diskusi "Kultura volí 2018", v jejímž rámci pražští kandidáti do městského zastupitelstva debatovali o kulturní politice....
Article
3
online
Webarchiv
In: Neviditelný pes [online]. -- ISSN 1212-673X. -- 9. 3. 2006
Annotation: Článek kritizující divadelní hru "Kdo si užije?" J. Pokorného ze souboru textů "Standa má problém ... a další malé hry pro velké SADisty";...
Article
4
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1210-471X. -- Roč. 27, 2018, č. 5, 6. 3., s. 2
Annotation: Rozhovor o udělení titulu "Dáma české kultury" H. Albertové v rámci 12. ročníku festivalu Mene Tekel.
Article
5
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 32, 2019, č. 275, 27. 11., s. 8
Annotation: Rozhovor s teatrologem a šéfredaktorem časopisu Svět a divadlo K. Králem o událostech listopadu a prosince roku 1989, o účasti divadelníků v...
Article
6
In: Divadelní revue. -- ISSN 0862-5409. -- Roč. 30, 2019, č. 2, s. 89-110
Annotation: Rozhovor s V. Štěpánem o jeho dětství, studiu na univerzitě, práci v Divadelním ústavu a Ústavu pro českou literaturu, o jeho působení v Divadelním...
Article
7
In: Divadelní revue. -- ISSN 0862-5409. -- Roč. 30, 2019, č. 2, s. 117-120
Annotation: Reportáž z konference "Perspektivy teatrologie 3" (15.-17. 5. 2019).
Article
8
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 16, 2006, č. 50, 28. 2., s. 5
Annotation: Článek s úryvkem z otevřeného dopisu Rady uměleckých obcí adresovaného ministru kultury V. Jandákovi.
Article
9
In: Rovnost. -- ISSN 0862-7967. -- Roč. 12, 2002, č. 84, 10. 4., s. 12
Annotation: Článek.
Article
10
In: Mladá Fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 11, 2000, č. 56, 7. 3., s. 22
Annotation: Recenze.
Article
11
Digitální archiv časopisů
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1802-3614. -- Roč. 9, 2000, č. 22, 27. 12., s. 11
Annotation: Přehledový informativní článek; s mezititulky České a světové divadlo, Edici Divadelní hry, Edici Současná hra, Lexikografické projekty Divadelního...
Article
12
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 6, 1995, č. 3, 4. 1., s. 18
Annotation: Zpráva o edičních plánech nakladatelství Mladá fronta a o ediční činnosti: Divadelní ústav.
Article
13
In: Divadelní revue. -- ISSN 0862-5409. -- Roč. 4, 1993, č. 3, září, s. 61-62
Annotation: Referát o sympoziu "Karl Kraus dramatik" konaném 28. 4. v Divadelním ústavu v Praze z podnětu Rakouského kulturního institutu.
Article
15
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 36, 1980, č. 74, 27. 3., s. 6
Annotation: O tiskové besedě uspořádané 26. 3. k 20. výročí vzniku.
Article
16
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1802-3614. -- Roč. 17, 2008, č. 7, 1. 4., s. 14
Annotation: Vzpomínka na kolegyni Jarmilu Hrubešovou; s otištěním dokumentu o plnění ministerského příkazu vyřadit "závadné" knihy z knihovny Divadelního...
Article
17
by Zach, Aleš, 1941-, Zemanová, Jarmila
Published Praha : Divadelní ústav, 1968.
Annotation: Bibliografie o 91 záznamech.
Book
18
In: Divadlo. -- Roč. 13, 1962, č. 9, listopad, s. 69-70
Annotation: O rozsahu, stavu a smyslu bibliografie řízené Divadelním ústavem.
Article
19
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 8, 1959, č. 30, 25. 7., s. 12
Annotation: Zpráva o článku L. Kopáčové v Bulletinu Divadelního ústavu informujícím o lístkové bibliografii založené "před sedmi lety aktivem divadelních...
Article
20
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 1, 1945, č. 50, 21. 7., s. 3
Annotation: O plánování Divadelního ústavu za války a o plánech na jeho založení.
Article