By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
online
In: Aktuálně.cz [online]. -- 25. 9. 2015
Annotation: Zpráva o zahájení výstavy "Světoběžník Jára Cimrman" v paláci YMCA; videa obsahují záznamy z akce.
Article
2
online
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 33, 2020, č. 6, 8. 1., s. 8
Lidovky.cz [online]. -- 9. 1. 2020
Annotation: Autorka se ve svém komentáři vyjadřuje k tomu, že F. Smoljak soudné vymáhá uznání autorských práv svého otce L. Smoljaka, která se týkají...
Article
3
In: Acta incognitorum [samizdat]. -- Roč. 12, 1987, č. 5, s. 238-239
Annotation: Parodický referát v duchu úvodů k představením Divadla Járy Cimrmana, jenž je v tomto referátu hojně zmiňován.
Article
4
online
Webarchiv
In: Neviditelný pes [online]. -- ISSN 1212-673X. -- 26. 10. 2016
Annotation: Článek k 25. výročí existence Divadla Járy Cimrmana.
Article
8
online
In: iRozhlas [online]. -- 8. 3. 2017
Annotation: Článek o americkém divadelním souboru "Cimrman English Theatre".
Article
10
online
In: iRozhlas [online]. -- 27. 4. 2017
Annotation: Zpráva o divadelním souboru Cimrman English Theatre, který hraje vybrané hry z repertoáru Divadla Járy Cimrmana v USA.
Article
12
online
Webarchiv
In: iLiteratura [online]. -- ISSN 1214-309X. -- 14. 5. 2012
Annotation: Recenze knižního vydání her a seminářů Divadla Járy Cimrmana.
Article
13
online
In: Bohemistyka. -- ISSN 1642-9893. -- Roč. 18, 2018, č. 4, s. 361-377
Annotation: Studie se zabývá postavou J. Cimrmana, vznikem fenoménu toho zapomenutého českého genia a jeho postavení a úlohy v rámci české kultury. Autor...
Article
14
In: Naše rodina. -- ISSN 0323-2743. -- Roč. 50, 2018, č. 2, 9. 1., s. 14
Annotation: Recenze.
Article
15
online
Webarchiv
In: Neviditelný pes [online]. -- ISSN 1212-673X. -- 10. 10. 2016
Annotation: Recenze knihy, která vyšla k 25. výročí existence Divadla Járy Cimrmana a mapuje jeho působení.
Article
16
In: Respekt. -- ISSN 0862-6545. -- Roč. 29, 2018, č. 41, 8.-14. 10., s. [22]-[33]
Annotation: Článek s připojenými rozhovory, mj. se Z. Svěrákem o divadle.
Article
17
online
In: iRozhlas [online]. -- 5. 9. 2016
Annotation: Zpráva o projektu "Půlstoletí s Cimrmanem".
Article
19
In: Týden. -- ISSN 1210-9940. -- Roč. 25, 2018, č. 50, 3. 12., s. [68]-70
Annotation: Rozhovor K. Čikarové s hercem a spisovatelem Z. Svěrákem o jeho literární tvorbě, humoru, filmech a Divadlu Járy Cimrmana; připojena bio-bibliografická...
Article
20
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1210-471X. -- Roč. 28, 2019, č. 13, 25. 6., Příloha Divadelních novin, s. I-VI
Annotation: Rozhovor s J. Klusákem; mj. o skládání hudby k inscenaci Havlovy "Zahradní slavnosti", o inspiraci tvorbou F. Kafky pro vznik několika skladeb a...
Article