By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 10, 1954, č. 54, 5. 3., s. 5
Annotation: Referát o inscenaci Divadla Jiřího Wolkra s O. Čermákem v roli Harpagona.
Article
2
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 10, 1954, č. 57, 9. 3., s. 3
Annotation: Referát o inscenaci sovětského dramatického zpracování klasického Gozziho dramatu.
Article
3
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 14, 1958, č. 56, 6. 3., s. 2
Annotation: Recenze dramatizace pohádky Fr. Pavlíčka.
Article
4
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 16, 1960, č. 151, 21. 6., s. 2
Annotation: Zpráva o 25. výročí od založení Divadla Jiřího Wolkra. Při této příležitosti divadlo uspořádá slavnostní přehlídku nejúspěšnějších...
Article
5
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 34, 1953, č. 353, 20. 12., s. 3
Annotation: Referát podrobněji hodnotící herecké výkony v inscenaci hry A. J. Urbana, tepající rasovou segregaci v USA.
Article
6
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 34, 1954, č. 45, 15. 2., s. 2
Annotation: Referát o dvou inscenacích Divadla Jiřího Wolkra.
Article
7
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 12, 1956, č. 67, 16. 3., s. 2
Annotation: Medailon V. Nováka.
Article
8
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 2, 1958, č. 9, listopad, s. 271-275
Annotation: O specifikách divadla pro děti především po stránce dramaturgie, režie a herectví, na příkladu Divadla Jiřího Wolkera.
Article
9
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- Roč. 25, 1960, č. 39, 29. 9., s. 934
Annotation: Zpráva o 25. výročí Divadla Jiřího Wolkra.
Article
10
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 2, 1960, č. 11, listopad, s. 158-159
Annotation: Autor informuje o nových divadelních inscenacích.
Article
11
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 2, 1953, č. 42, 17. 10., s. 2
Annotation: Zpráva o přejmenování Městského divadla pro mládež na DJW a o projevech A. M. Píši, Zd. Wolkerové a ředitele divadla S. Vyskočila na ceremoniálu...
Article
12
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 3, 1959, č. 4, duben, s. 189-190
Annotation: O soutěži na původní dětskou hru vyhlášenou Divadlem Jiřího Wolkra, s poznámkami k některým oceněným textům.
Article
13
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 9, 1953, č. 245, 14. 10., s. 3
Annotation: Zpráva o přejmenování divadla během večera 30. 10. (hrána Urbanova Barevná hráz) s projevem A. M. Píši o J. Wolkrovi a za přítomnosti matky...
Article
14
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 9, 1953, č. 247, 16. 10., s. 3
Annotation: Referát o inscenaci hry o rasové diskriminaci v USA.
Article
15
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 9, 1953, č. 293, 9. 12., s. 3
Annotation: O výkonu jubilující V. Jelínkové v smíchovské inscenaci Strakonického dudáka (s hostujícími slovenskými herci J. Pántikem jako Švandou a...
Article
16
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 59, 1979, č. 125, 30. 5., s. 5
Annotation: O připravovaném repertoáru divadla pro děti a mládež.
Article
17
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1980, č. 9, 27. 2., s. 18
Annotation: Referát o inscenaci.
Article
18
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 36, 1980, č. 125, 29. 5., s. 5
Annotation: Referát o inscenaci.
Article
19
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 35, 1979, č. 77, 31. 3., s. 5
Annotation: Referát o inscenaci v Divadle J. Wolkra.
Article
20
In: Večerní Praha. -- ISSN 0862-6855. -- Roč. 25, 1979, č. 68, 5. 4., s. 6
Annotation: Referát o inscenaci v Divadle J. Wolkra.
Article