By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 30, 2019, č. 299, 28. 12., příl. Scéna, s. 15
Annotation: Zpráva o silvestrovských divadelních představení; mj. o inscenaci "Posedlost".
Article
2
online
In: Aktuálně.cz [online]. -- 1. 5. 2014
Annotation: Soubor zpráv o divadelních premiérách, mj. uvedených inscenací.
Article
3
online
In: Aktuálně.cz [online]. -- 1. 4. 2014
Annotation: Soubor zpráv o divadelních premiérách, mj. uvedené inscenace.
Article
4
online
In: Aktuálně.cz [online]. -- 9. 3. 2014
Annotation: Zpráva o předání Cen Alfréda Radoka; připojen seznam oceněných.
Article
5
online
In: Aktuálně.cz [online]. -- 21. 7. 2013
Annotation: Rozhovor s novým šéfem Divadla Na zábradlí P. Štědroněm.
Article
6
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 33, 2020, č. 16, 20. 1., s. 8
Annotation: Zpráva o divadelní inscenaci absolventů DAMU P. Erbese a B. Jedináka "Kyjem po kebuli aneb Zpráva o dobrovolné smrti jednoho z diváků", která...
Article
7
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 16, 2020, č. 3, 29. 1., s. 12
Annotation: Esej o tzv. politickém divadle a angažovaném divadle jako specifickém fenoménu současnosti.
Article
8
In: Iluminace. -- ISSN 0862-397X. -- Roč. 31, 2019, č. 3, s. 108-113
Annotation: Recenze.
Article
9
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 30, 2020, č. 8, 10. 2., s. 18
Annotation: Zpráva o divadelní inscenaci absolventů DAMU P. Erbese a B. Jedináka "Kyjem po kebuli aneb Zpráva o dobrovolné smrti jednoho z diváků", která...
Article
10
online
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 29, 2018, č. 223, 25. 9., s. 12
iDnes.cz [online]. -- 26. 9. 2018
Annotation: Článek o divadelní adaptaci A. Pammrové "Antieva" (prem. 28. 9. 2018, Divadlo Na zábradlí).
Article
11
In: Acta incognitorum [samizdat]. -- Roč. 2, 1977, č. 10, červen, s. 1217-1220
Annotation: Dokumentace aktivit členů Societas incognitorum - návštěva divadelních představení, výlety do přírody, salóny.
Article
12
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1210-471X. -- Roč. 27, 2018, č. 17, 16. 10., s. 6
Annotation: Referát.
Article
13
In: Acta incognitorum [samizdat]. -- Roč. 3, 1978, č. 8, duben, s. 664-665
Annotation: Stručné zprávy o navštívených kulturních akcích členy SIE, především o divadelních představeních.
Article
14
online
In: Hospodářské noviny. -- ISSN 0862-9587. -- Roč. 62, 2018, č. 173, 7.-9. 9., příl. Ego!, roč. 4, č. 36, s. 32-33
Ego!. -- 7. 9. 2018
Annotation: Článek se věnuje Divadlu na zábradlí u příležitosti zahájení 60. sezony působení této scény.
Article
15
In: Xantypa. -- ISSN 1211-7587. -- Roč. 24, 2017, č. [1], 28. 12., s. 82-83
Annotation: Článek o historii a současnosti Divadla Na zábradlí.
Article
16
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 29, 2018, č. 40, 4. 10., s. 53
Annotation: Divadelní tip na adaptaci A. Pammrové "Antieva" (prem. 28. 9. 2018, Divadlo Na zábradlí).
Article
17
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 31, 2018, č. 235, 10. 10., s. 8
Annotation: Referát o divadelní inscenaci D. Jařaba podle A. C. Doyla "Podivuhodný případ pana Holmese".
Article
18
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 31, 2018, č. 249, 26. 10., s. 9
Annotation: Referát o divadelní inscenaci spolku Masopust "Antieva" o A. Pammrové.
Article
19
online
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 29, 2018, č. 257, 5. 11., s. 12
iDnes.cz [online]. -- 5. 11. 2018
Annotation: Zpráva o sedmidílném seriálu "Divadlo Na zábradlí", který vznikl k 60. výročí divadla.
Article
20
online
Webarchiv
In: Bubínek Revolveru [online]. -- 1. 3. 2012
Annotation: Referát na inscenaci V. Havla "Asanace" v Divadle Na zábradlí.
Article