By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 55, 1975, č. 12, 15. 1., s. 2
Annotation: Komentář.
Article
2
In: Rovnost. -- ISSN 0862-7967. -- Roč. 90, 1975, č. 47, 25. 2., s. 5
Article
3
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 55, 1975, č. 54, 5. 3., s. 2
Annotation: Zpráva o slavnostním zahájení 4. 3. v sále Laterny magiky v Praze.
Article
4
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 55, 1975, č. 59, 11. 3., s. 2
Annotation: Zpráva ČTK o slavnostním zahajovacím večeru pořádaném 10. 3. v Bratislavě.
Article
5
In: Rovnost. -- ISSN 0862-7967. -- Roč. 90, 1975, č. 59, 11. 3., s. 5
Annotation: Přehled brněnských akcí.
Article
6
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1975, č. 12, 19. 3., s. 8
Annotation: Článek ministra kultury ČSR k vyhlášení Dnů české a slovenské poezie.
Article
7
In: G. -- ISSN 0323-0783. -- Roč. 11, 1975, č. 4, 10. 4., s. 3
Annotation: O funkci poezie v životě a o gramofonových deskách, které tvoří přílohu antologie Tisíc let české poezie.
Article
8
In: Květy. -- ISSN 0023-5849. -- Roč. 25, 1975, č. 18, 1. 5., s. 36-37
Annotation: O akci a o jedné její události, besedě s O. Vyhlídalem ve Vrchlabí.
Article
9
In: Magazín Co vás zajímá. -- ISSN 0322-8711. -- R. 1975, č. 6, červen, s. 22-23
Annotation: Ke Dnům české a slovenské poezie.
Article
10
In: Československý svět. -- ISSN 0323-1275. -- Roč. 30, 1975, č. 14, 16. 7., s. 1
Annotation: Článek vedoucího tajemníka Svazu čes. spisovatelů.
Article
11
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 55, 1975, č. 53, 4. 3., s. 3
Annotation: O smyslu a poslání akce chystané na březen - červen; též o kontinuitě naší poezie v proměnlivých historických podmínkách.
Article
12
Published Karviná : Okresní veřejná a studijní knihovna, 1975
Annotation: Bibliografické listy k výročím českých a slovenských básníků.
Book
13
Published Prostějov : Okresní kulturní středisko, 1975
Annotation: Sešit impulzů a inspirací pro umělecký přednes; obsahuje bibliografii díla a ukázky z projevů, recenzí a vzpomínek. Připravilo Divadelní oddělení...
Book
14
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1975, č. 14, 2. 4., příl. Literatura-umění-kritika, č. 4, s. I-II
Annotation: Úvodník k Dnům české a slovenské poezie; o básnickém díle S. K. Neumanna, V. Nezvala, J. Wolkra a L. Novomeského.
Article
15
In: Svoboda. -- Roč. 84, 1975, č. 81, 7. 4., s. 5
Annotation: O pořadu Lyry Pragensis v Poděbradech.
Article
16
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 31, 1975, č. 113, 16. 5., s. 5
Annotation: Přehledový referát o pořadech Violy v rámci Dní české a slovenské poezie.
Article