By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Xantypa. -- ISSN 1211-7587. -- Roč. 25, 2019, č. [11], listopad, s. 44-[45]
Annotation: Referát o divadelní inscenaci hry P. Jurdy "Hadry, kosti, kůže" o J. Werichovi a V. Holanovi, již uvádí Švandovo divadlo.
Article
2
In: Acta incognitorum [samizdat]. -- Roč. 12, 1987, č. 4, s. 200-202
Annotation: Úryvek z knihy M. Machovce "Josef Dobrovský" týkající se J. Petrasche, zakladatele Societas incognitorum eruditorum, okolností vzniku Společnosti...
Article
3
In: Dějiny a současnost. -- ISSN 0418-5129. -- Roč. 41, 2019, č. 8, říjen, s. 47
Annotation: Recenze na monografii o zavádění knihtisku na českém území.
Article
4
In: Dějiny a současnost. -- ISSN 0418-5129. -- Roč. 41, 2019, č. 10, prosinec, s. 10-13
Annotation: Studie se zabývá recepcí Rukopisů během 19. století a jejich vlivem na rozvoj české literatury a šířeji i jejich vlivem na českou historickou...
Article
5
In: Dějiny a současnost. -- ISSN 0418-5129. -- Roč. 41, 2019, č. 10, prosinec, s. 14-17
Annotation: Studie se zabývá problematikou recepce Rukopisů mezi českými Němci a jejich reprezentací v německojazyčné vědě a umění. Rovněž ukazuje,...
Article
6
In: Naše rodina. -- ISSN 0323-2743. -- Roč. 50, 2018, č. 6, 6. 2., s. 20
Annotation: Medailon spisovatele, novináře, nakladatele a knihkupce V. M. Krameria.
Article
7
In: Český jazyk. -- ISSN 1803-2176. -- Roč. 6, 1956, č. 4, duben, s. 149-151
Annotation: Autor rozebírá Dobrovského poznámky k analogické opravě českého pravopisu, učiněné v předmluvě k jeho české mluvnici z roku 1819.
Article
8
In: Český jazyk. -- ISSN 1803-2176. -- Roč. 7, 1957, č. 4, duben, s. 152-154
Annotation: Autor zasazuje do dobového kontextu Schmittovu "Gramatiku českou" (1816).
Article
9
In: Český jazyk. -- ISSN 1803-2176. -- Roč. 5, 1955, č. 1/2, leden, s. 44-45
Annotation: Zpráva o druhém čísle patnáctého ročníku, obsahujícím referát o nových stylistických pracích ze SSSR a příspěvek o neznámém dopise B....
Article
10
In: Český jazyk. -- ISSN 1803-2176. -- Roč. 5, 1955, č. 5, květen, s. 168
Annotation: Zpráva o dvojčísle 7/8 z roku 1954.
Article
11
In: Český jazyk. -- ISSN 1803-2176. -- Roč. 3, 1953, č. 6, září, s. 161-171
Annotation: Článek přehledně pojednává o Dobrovského bohemistických pracích.
Article
12
In: Český jazyk. -- ISSN 1803-2176. -- Roč. 5, 1955, č. 6, červen, s. 208
Annotation: Zpráva o obsahu uvedeného čísla.
Article
13
In: Český jazyk. -- ISSN 1803-2176. -- Roč. 5, 1955, č. 7/8, září/říjen, s. 226-235
Annotation: Metodický výklad mj. ukazuje, jak jazykové změny dokládat literárními příklady.
Article
14
In: Slovanský přehled. -- ISSN 0037-6922. -- Roč. 104, 2018, č. 2, s. 327-851
Annotation: Studie se zabývá vývojem české (v menším rozsahu také slovenské) literatury ve středoevropském kontextu po roku 1918. Autoři sledují vývoj...
Article
15
online
Webarchiv
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 29, 2019, č. 55, 6. 3., příl. Literatura - Umění - Kultura, roč. 6, č. 10, s. 4
Literatura - Umění - Kultura. -- Roč. 6, 2019, č. 10, 6. 3.
Annotation: Úvaha nad otázkou postavení českého jazyka v naší vlasti za vlády Rakouska a Rakouska-Uherska. Autorka reaguje na výrok M. Koudelky z Bezpečnostní...
Article
16
In: Lípa. -- ISSN 1210-7476. -- Roč. 24, 2019, č. 1, s. 2-3
Annotation: Úvaha nad otázkou postavení českého jazyka v naší vlasti za vlády Rakouska a Rakouska-Uherska. Autorka reaguje na výrok M. Koudelky z Bezpečnostní...
Article
18
online
Webarchiv
In: iLiteratura [online]. -- ISSN 1214-309X. -- 7. 6. 2015
Annotation: Ukázka z knihy "Německá píseň o české Libuši : obraz českého dávnověku v české a německé literatuře 19. století".
Article
19
In: Český jazyk. -- ISSN 1803-2176. -- Roč. 4, 1954, č. 1, leden, s. 31-32
Annotation: Recenze.
Article
20
In: Český jazyk. -- ISSN 1803-2176. -- Roč. 4, 1954, č. 2, únor, 3. s. obálky
Annotation: Zpráva informuje především o Běličově článku o Dobrovského koncepci spisovné češtiny.
Article