By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Danny. -- ISSN 0862-772X. -- R. 2019, listopad, s. 10-24
Annotation: Soubor korespondence doposud považované za ztrácenou mezi J. Škvoreckým a L. Dorůžkou; připojena úvodní poznámka (s. 10).
Article
2
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 23, 2012, č. 18, 1. 11., s. 20
Annotation: Recenze.
Article
3
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 18, 2005, č. 205, 1. 9., s. 9
Annotation: Komentář v rubrice Diář, mj. o stycích STB s publicistou L. Dorůžkou a skartování Dorůžkových "agenturních" hlášení. - Polemická reakce...
Article
4
In: Týden. -- ISSN 1210-9940. -- Roč. 11, 2004, č. 42, 11. 10., s. 121
Annotation: Recenzní glosa.
Article
5
In: Respekt. -- ISSN 0862-6545. -- Roč. 15, 2004, č. 43, 18.-24. 10., s. 23
Annotation: Recenzní glosa v rubrice Knihy.
Article
6
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 14, 2004, č. 48, 22.-28. 11., s. 4
Annotation: Recenze.
Article
7
In: Mladý svět. -- ISSN 0323-2042. -- Roč. 46, 2004, č. 46, 16. 11., s. 38
Annotation: Recenzní glosa.
Article
8
In: Listy. -- ISSN 1210-1222. -- Roč. 34, 2004, č. 6, [17. 12.], s. 81
Annotation: Recenze.
Article
9
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 15, 2005, č. 123, 26. 5., příl. Salon, č. 419, s. 3
Annotation: Biograficko-bibliografická poznámka o L. Dorůžkovi.
Article
10
online
In: Hospodářské noviny. -- ISSN 0862-9587. -- R. 2005, č. 84, 29. 4., příl. Víkend, č. 17, s. 12-16
Víkend. -- 29. 4. 2005
Annotation: Rozhovor.
Article
11
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 15, 2004, č. 6, 2. 2., s. 14
Annotation: Tři ukázky z připravované knihy úvah Panoráma snů (Torst), prostřední o překladatelských problémech; s úvodní biografickou poznámkou.
Article
12
In: Uni. -- ISSN 1214-4169. -- Roč. 14, 2004, č. 3, 9. 3., s. 7
Annotation: Poznámka k jubileu 18. 3.
Article
14
In: Harmonie. -- ISSN 1210-8081. -- Roč. 12, 2004, č. 3, březen, s. 34-36
Annotation: Rozhovor u příležitosti osmdesátin 18. 3.; připojeny úryvky z dosud nevydané knihy L.D. Panorama snů (s. 36-37).
Article
15
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 14, 2004, č. 14, 29. 3.-4. 4., s. 15
Annotation: Medailon k jubileu 18. 3.
Article
16
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 14, 2004, č. 80, 3. 4., s. 13
Annotation: Medailon k osmdesátinám L. Dorůžky.
Article
17
In: Uni. -- ISSN 1214-4169. -- Roč. 14, 2004, č. 5, 7. 5., s. 14-18
Annotation: Rozhovor u příležitosti osmdesátin 18.3.2004.
Article
18
In: Danny. -- ISSN 0862-772X. -- R. 2006, prosinec, s. 24-25
Annotation: Úvodní ediční poznámka k otištěným 18 dopisům J.Š. a L.D. ze 17.1. - 29.6. 1950 (s. 25-67).
Article
19
In: Dokořán. -- ISSN 0416-2099. -- Roč. 3, 1999, č. 9, březen, s. 19
Annotation: Zpráva o udělení ceny a medailon oceněného.
Article
20
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 14, 2003, č. 6, 6. 2., s. 49
Annotation: Glosy v rubrice Never more; V. Šlajchrtovi M. Viewegh (fejeton v magazínu LN týkající se J. Fištejna), J. Slomkovi chyby v knize L. Dorůžky, J....
Article