By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Magazín co vás nezajímá [samizdat]. -- Č. [11], [1987], s. [38]-[39]
Annotation: Recenze rozhlasové adaptace Dostojevského románu "Idiot".
Article
2
In: Český jazyk. -- ISSN 1803-2176. -- Roč. 7, 1957, č. 9, listopad, 3. a 4. s. obálky
Annotation: Přehled nových knih z oblasti pedagogiky, bohemistiky a překladové literatury.
Article
3
In: World Literature Studies. -- ISSN 1337-9275. -- Vol. 10, 2018, n. 2, s. 3-13
Annotation: Studie se zabývá pokusem o popis relací mezi filozofickým, literárním a literárněvědným diskursem v evropské kultuře.
Article
4
In: Souvislosti. -- ISSN 0862-6928. -- Roč. 29, 2018, č. 2, 30. 10., s. 139-142
Annotation: Vzpomínky na spisovatele J. K. Šlejhara.
Article
5
online
In: Hospodářské noviny. -- ISSN 0862-9587. -- Roč. 62, 2018, č. 173, 7.-9. 9., příl. Ego!, roč. 4, č. 36, s. 36-37
Ego!. -- 7. 9. 2018
Annotation: Soubor referátů divadelních her.
Article
6
In: Uni. -- ISSN 1214-4169. -- Roč. 29, 2019, č. 3, 7. 3., s. 46-48
Annotation: Článek přibližuje třídenní pobyt (1.-3. 8. 1869) manželů Dostojevských v Praze, mj. prostřednictvím úryvků z biografie dcery Dostojevského,...
Article
7
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 18, 2019, č. 7/8, červenec/srpen, s. 20-22
Annotation: Úryvek ze studie.
Article
8
online
In: Zrcadlo : Neperiodický zpravodaj Společnosti přátel Andreje Tarkovského a duchovních hodnot [samizdat]. -- Č. 5, 1991, březen, s. 16-19
Annotation: Rozhovor nad filmem "Nostalgie", mj. o tématech duchovního života, vyhnanství, vlastenectví, kulturních rozdílů a vlivu prostředí na uměleckou...
Article
9
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 3, 1947, č. 113, 15. 5., s. 2
Annotation: Recenze.
Article
10
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 3, 1947, č. 246, 21. 10., s. 2
Annotation: Zpráva o návštěvě R. Warnera v Československu a literárních překladech anglických a českých autorů.
Article
11
In: Slovo a slovesnost. -- ISSN 0037-7031. -- Roč. 10, 1947/1948, č. 1, s. 5-12
Annotation: Studie je zamyšlením nad vývojem české literatury od devadesátých let osmnáctého století a následně úvahou nad povahou literárnosti. Vančura...
Article
12
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 4, 1955, č. 48, 26. 11., s. 3
Annotation: Soubor tří anketních příspěvků (překladatelé neuvedeni), Tarasenkův zejména o literárně historickém zájmu o dílo F. M. Dostojevského;...
Article
13
In: Slovanský přehled. -- ISSN 0037-6922. -- Roč. 37, 1951, č. 9, listopad, s. 409-410
Annotation: Studie o zhoubném vlivu F. M. Dostojevského na duševní stav pracujícího lidu.
Article
14
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 2, 1960, č. 11, listopad, s. 126-128
Annotation: Recenze.
Article
15
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 2, 1960, č. 12, prosinec, s. 7-10
Annotation: Autor se zamýšlí nad problematikou realismu v soudobé literatuře a nad jeho významem pro socialistický realismus.
Article
16
In: Červený květ. -- ISSN 0009-0441. -- Roč. 2, 1957, č. 7, červenec, s. 175-176
Annotation: Stať o problematice filmových adaptací pro televizní vysílání.
Article
17
In: Slovanský přehled. -- ISSN 0037-6922. -- Roč. 42, 1956, č. 10, prosinec, s. 363
Annotation: Zpráva o otevření výstavy "Dostojevský a česká literatura" u příležitosti jubilea ruského spisovatele.
Article
18
In: Nová mysl. -- ISSN 0322-905X. -- Roč. 4, 1950, č. 2, 25. 2., s. 114-125
Annotation: Studie se věnuje Masarykově recepci ruské kultury a jeho počáteční rusofilské orientaci. Podává vývoj Masarykových postojů k Rusku až po...
Article
19
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 26, 2013, č. 188, 14. 8., s. 6
Annotation: Rozhovor u příležitosti vydání nových překladů F. M. Dostojevského a L. N. Tolstého.
Article
20
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 3, 1947, č. 85, 11. 4., s. 2
Annotation: Přehled nových literárních a kulturních časopisů.
Article