By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Acta Comeniana. -- ISSN 0231-5955. -- Sv.31 (55), 2017, s. 63-92
Annotation: Autorky se ve své studii zabývají nově objevenou korespondencí J. A. Komenského a T. J. van Almeloveena. Ke studii jsou připojeny vybrané dopisy...
Article
2
by Petráň, Josef, 1930-2017, Petráňová, Lydia, 1941-, Maur, Eduard, 1937-
Published Pardubice : Univerzita Pardubice, 2010.
Obsah knihy
Annotation: Výbor ze studií J. Petráně zaměřených na kulturní dějiny a vydaných v letech 1956-2003; - s oddíly: Společnost; Univerzita; Dějepis; připojen...
Book
3
In: Listy filologické. -- ISSN 1213-550X. -- Roč. 3 (78), 1955, č. 1, červen, s. 96-104
Annotation: Článek o Komenského spisku Boj Michala s drakem. Autor navazuje na předchozí studie Fr. Tichého, Rud. Říčana a St. Součka.
Article
4
In: Jižní Morava. -- ISSN 0449-0436. -- Roč. 27, 1991, sv. 30, s. 23-32
Annotation: Studie o jeho životě a literární tvorbě (1588/9-1671), s dvěma dokumenty vztahujícími se k jeho životu; též o Janu Amosu Komenském.
Article
5
In: Jižní Morava. -- ISSN 0449-0436. -- Roč. 46, 2010, sv. 49, s. 39-53
Annotation: Studie.
Article
6
In: Studia Comeniana et historica. -- ISSN 0323-2220. -- Roč. 40, 2010, č. 83/84, s. 177-187
Annotation: Studie k edici spisu A. Sartoria (otištěn na s. 188-205 v originále a zrcadlovém českém překladu).
Article
7
In: Podivné konce v českých dějinách. -- s. 5-6
Annotation: Autorův úvod k další knize volného cyklu Podivné konce..., mj. s kapitolami: Svatý Vojtěch: První český Evropan (s. 7-22); Jan z Pomuku: Oběť...
Book Chapter
8
In: Jižní Morava. -- ISSN 0449-0436. -- Roč. 44, 2008, sv. 47, s. 39-54
Annotation: Studie se zabývá Drabíkovým vizionářstvím.
Article
9
In: Jižní Morava. -- ISSN 0449-0436. -- Roč. 43, 2007, sv. 46, s. 49-69
Annotation: Studie o vizionáři, mystiku a kazateli Jednoty bratrské M. Drabíkovi a historiografickém bádání o něm.
Article
10
In: Jižní Morava. -- ISSN 0449-0436. -- Roč. 45, 2009, sv. 48, s. 7-36
Annotation: Studie.
Article
11
In: Malovaný kraj. -- ISSN 0323-1542. -- Roč. 46, 2010, č. 3, květen/červen, s. 32
Annotation: Životopisný portrét M. Drabíka, kazatele Jednoty bratrské, přítele J. A. Komenského (zejm. k Drabíkově emigraci, prorockým vizím a popravě)....
Article
12
In: Dějiny a současnost. -- ISSN 0418-5129. -- Roč. 11, 1969, č. 5, s. 6-12
Annotation: O vztahu J. A. K. k M. Drabíkovi.
Article
14
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 27, 1971, č. 17, 21. 1., s. 4
Annotation: Pozoruhodné dokumenty v holešovském zámku; zejména o literární pozůstalosti M. D.
Article
15
In: Studia Comeniana et historica. -- ISSN 0323-2220. -- Roč. 7, 1978, č. 17, s. 127-138
Annotation: Životopis se seznamem archiválií týkajících se M. D. a s otištěním textu jeho svatební smlouvy; se zmínkami o J. A. K.
Article
16
In: Studia Comeniana et historica. -- ISSN 0323-2220. -- Roč. 7, 1978, č. 17, s. 167-169
Annotation: Poznámky k povahovým vlastnostem M. D.
Article
17
In: Studia Comeniana et historica. -- ISSN 0323-2220. -- Roč. 7, 1978, č. 17, s. 119-126
Annotation: O poměru obou osobností k násilí; diskusní příspěvek z 5. uherskobrodského kolokvia.
Article
18
In: Archiv pro bádání o životě a díle Jana Amose Komenského. -- ISSN 0232-0878. -- Roč. 23, 1965, s. 184-187
Annotation: Zpráva o nálezu rukopisu v Okresním archivu v Kroměříži (na zámku v Holešově) s označením Böhm. Briefe Predigers Nicolai Drabicii so Anno...
Article
19
In: Český zápas. -- ISSN 0323-1321. -- Roč. 49, 1966, č. 11, 17. 3., s. 4; č. 12, 24. 3., s. 3-4
Annotation: O chiliasmu J. A. K.; rovněž o vztazích ke K. P. a M. D.
Article
20
In: Časopis Musea království českého. -- Roč. 80, 1906, s. 124-129, 290-297, 431-441, 540-545
Annotation: Mikuláš Drábík - citovány jeho dopisy (a závěť), adresované převážně žerotínskému panstvu, rázu hospodářského, právního a finančního;...
Article