By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
online
In: Acta Musei Nationalis Pragae. Historia litterarum. -- ISSN 2570-6861. -- Roč. 64, 2019, č. 3/4, s. 82-89
Annotation: Studie o české próze publikované za Protektorátu Čechy a Morava. Mapuje situaci a konstatuje četnost vlastenecky zaměřených děl.
Article
2
In: Český jazyk. -- ISSN 1803-2176. -- Roč. 6, 1956, č. 7, září, s. 275-279
Annotation: Tematicky řazený přehled lingvistických a filologických článků, mj. informuje o Hrabákově jazykovém rozboru Drdovy "Krásné Tortizy".
Article
3
In: Instinkt. -- ISSN 1213-774X. -- Roč. 17, 2018, č. 32, 2. 8., s. 46-47
Annotation: Článek o filmové adaptaci divadelní pohádky "Hrátky s čertem" J. Drdy, připojena bio-bibliografická poznámka (s. 47).
Article
4
In: Český jazyk. -- ISSN 1803-2176. -- Roč. 7, 1957, č. 9, listopad, 3. a 4. s. obálky
Annotation: Přehled nových knih z oblasti pedagogiky, bohemistiky a překladové literatury.
Article
5
In: Český jazyk. -- ISSN 1803-2176. -- Roč. 2, 1951/1952, č. 2, říjen 1951, s. 53-57
Annotation: Metodický návod k rozboru literárního díla (se závěrečnou poznámkou redakce).
Article
6
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 29, 2019, č. 8, 10. 1., s. 24
Annotation: Zpráva o rekonstrukci Knihovny Jana Drdy.
Article
7
online
Webarchiv
In: Ostravan.cz [online]. -- 25. 2. 2015
Annotation: Reportáž o akci "Dařbuján a Pandrhola nebo něco jiného: Performance Martina Zeta" uskutečněné v rámci bezručovské výstavy "Kdo na moje místo".
Article
8
In: Pokus [samizdat]. -- Č. 43, 1987, s. [1]-2
Annotation: Portrét zesnulého režimního básníka, překladatele a politického činitele J. Taufra se z autorova díla zaměřuje především na cyklus útočných...
Article
9
In: Acta incognitorum [samizdat]. -- Roč. 14, 1988, č. 1, s. [29]
Annotation: Příloha k programu "Pošťácké pohádky" K. Čapka uváděné v Divadle u věže; mj. zmiňuje užití mariáše i v "Hrátkách s čertem" J. Drdy...
Article
10
In: Ze zásuvky i z bloku [samizdat]. -- Č. 5, 1985, s. [17]-[19]
Annotation: Článek o chartistickém uctění obou vítězných armád 2. světové války (sovětské i americké) a zároveň obětí pražského povstání, jež...
Article
11
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 30, 2020, č. 26, 15. 6., s. 25
Annotation: Článek o postavě gymnaziálního profesora, "Vyššího principa", z povídky J. Drdy "Vyšší princip" a její filmové adaptace, již natočil režisér...
Article
12
online
Webarchiv
In: Ostravan.cz [online]. -- 23. 2. 2015
Annotation: Rozhovor s M. Zetem o chystané performanci, která se uskuteční v rámci bezručovské výstavy "Kdo na moje místo".
Article
13
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 5, 1949, č. 259, 5. 11., s. 4
Annotation: Článek přináší úryvky ze smutečních projevů na pohřbu F. Halase.
Article
14
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 4, 1948, č. 300, 25. 12., s. 4
Annotation: Zpráva o udělení cen min. školství 20 českým a 10 slovenským spisovatelům a spisovatelkám. Kromě prorežimních autorů najdeme mezi oceněnými...
Article
15
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 4, 1948, č. 262, 11. 11., s. 2
Annotation: Zpráva informuje o setkání Syndikátu čs. spisovatelů s vedením Škodových závodů. Byla domluvena návštěva spisovatele, který v závodech...
Article
16
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 3, 1947, č. 37, 13. 2., s. 2
Annotation: Recenze.
Article
17
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 2, 1946, č. 1, 1. 1., s. 4
Annotation: Recenze divadelní inscenace.
Article
18
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 9, 1953, č. 289, 4. 12., s. 3
Annotation: Recenze.
Article
19
In: Květy. -- ISSN 0023-5849. -- Roč. 3, 1953, č. 28, 9. 7., s. 5
Annotation: Referát o adaptaci povídky J. Drdy (Praha, Realistické divadlo Zdeňka Nejedlého).
Article
20
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 2, 1946, č. 140, 19. 6., s. 2
Annotation: Referát o druhém pracovním dnu sjezdu čes. spisovatelů. Obsahuje shrnutí tří projevů.
Article