By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Černobílé pohádky. -- 4. s. obálky
Annotation: Komentář textu; se seznamem autorů (4. s. obálky).
Book Chapter
2
online
Webarchiv
In: Jazyk - Literatura - Komunikace [online]. -- ISSN 1805-689X. -- Roč. 6, 2017, č. 2, s. 79-86
Annotation: Studie se zabývá frekvencí výskytu historické prózy v čítankách pro výuku české literatury.
Article
3
online
Webarchiv
In: iLiteratura [online]. -- ISSN 1214-309X. -- 3. 6. 2012
Annotation: Recenze knihy "Domov pro Marťany".
Article
4
7
online
In: Čítárny [online]. -- 5. 3. 2008
Annotation: Rozhovor s M. Drijverovou o její tvorbě.
Article
8
online
In: Čítárny [online]. -- 31. 5. 2012
Annotation: Rozhovor s M. Drijverovou zejména o knize "Domov pro Marťany".
Article
9
In: Ladění. -- ISSN 1211-3484. -- Roč. 9, 2004, č. 3, s. 19-21
Annotation: Recenze.
Article
10
In: Rovnost. -- ISSN 0862-7967. -- Roč. 14, 2004, č. 65, 17. 3., s. 6
Annotation: Rozhovor.
Article
11
In: Ladění. -- ISSN 1211-3484. -- Roč. 8, 2003, č. 4, s. 19
Annotation: Recenze.
Article
12
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 17, 2004, č. 208, 6. 9., s. 9
Annotation: Recenze.
Article
13
In: Dokořán. -- ISSN 0416-2099. -- Roč. 2, 1998, č. 7, s. 56
Annotation: Článek.
Article
14
In: Ladění. -- ISSN 1211-3484. -- Roč. 7, 2002, č. 3, s. 24-25
Annotation: Recenze.
Article
15
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 14, 2003, č. 5, 27. 1., příl. Nové knihy, s. 2
Annotation: Recenze v rubrice Čtenář dětských knih.
Article
16
In: Ladění. -- ISSN 1211-3484. -- Roč. 8, 2003, č. 1, s. 18-19
Annotation: Recenze.
Article
17
Digitální archiv časopisů
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1802-3614. -- Roč. 12, 2003, č. 13, 24. 6., s. 11
Annotation: Referát, mj. o rozhlasovém dokumentu Z. Boučka o M. Mrázovi a původní rozhlasové pohádce M. Drijverové.
Article
18
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- Roč. 41, 2001, č. 8, 21. 2., s. 26
Annotation: Recenze.
Article
19
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- Roč. 41, 2001, č. 13, 28. 3., s. 28
Annotation: Recenze.
Article
20
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 9, 1999, č. 86, 13. 4., s. 9
Annotation: Zpráva o ocenění knihy Domov pro Marťany.
Article