By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Slovanský přehled. -- ISSN 0037-6922. -- Roč. 41, 1955, č. 7, září, s. 259
Annotation: Recenze.
Article
2
In: Slovanský přehled. -- ISSN 0037-6922. -- Roč. 45, 1959, č. 7, září, s. 260
Annotation: Recenze na sborník vydaný u příležitosti slavistického sjezdu.
Article
3
In: Slovanský přehled. -- ISSN 0037-6922. -- Roč. 46, 1960, č. 4, srpen, s. 240-243
Annotation: Recenze se soustředí na svazek o slovanských literaturách.
Article
4
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 4, 1955, č. 46, 12. 11., s. 10
Annotation: Redakční glosa k stanovisku M. Drozdy a redakční rady časopisu Sovětská literatura k poznámce J. Petrmichla Kritická inkvisice (LtN č. 42), kritizující...
Article
5
6
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 6, 1950, č. 49, 26. 2., s. 2
Annotation: Studie o úkolech české literatury a literární vědy.
Article
7
In: Slovanský přehled. -- ISSN 0037-6922. -- Roč. 44, 1958, č. 1, leden, s. 23-24
Annotation: Recenze
Article
8
In: Nová mysl. -- ISSN 0322-905X. -- Roč. 14, 1960, č. 3, březen, s. 323-328
Annotation: Stať reflektuje diskuzi o socialistickém realismu, které proběhla na stránkách časopisu Nová mysl v roce 1958. Srovnává přístupy R. Parolka,...
Article
9
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1955, č. 12, s. 1311-1319
Annotation: Recenze.
Article
10
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 2, 1953, č. 21, 23. 5., s. 6
Annotation: Recenze.
Article
11
In: Nová mysl. -- ISSN 0322-905X. -- Roč. 4, 1950, č. 2, 25. 2., s. 159-164
Annotation: Recenze.
Article
12
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 8, 1952, č. 11, 13. 1., s. 8
Annotation: Recenze.
Article
13
In: Slovo a smysl. -- ISSN 1214-7915. -- Roč. 1, 2004, č. 2, s. 287-293
Annotation: Recenze.
Article
14
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 53, 2005, č. 1, s. 78-100
Annotation: Recenze sborníku Neue Ansätze in der Erzähltheorie je v úvodu přehledem naratologické literatury (včetně překladů) v českém a slovenském literárněvědném...
Article
15
by Hlaváček, Antonín, 1959-
Published Praha : Univerzita Karlova, Nakladatelství Karolinum, 2003.
Annotation: Sborník katedry rusistiky PF UK, v úvodu (s. 5) mj. uvedeno: "Trojí významné životní jubileum stalo se příležitostí k tomu, abychom navázali...
Book
16
In: Slovak Review. -- ISSN 1335-0544. -- Roč. 12, 2003, č. 1, s. 61-65
Annotation: Sled profilů českých rusistů.
Article
17
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 54, 2006, č. 2/3, s. 140-147
Annotation: Studie, rozvíjející dlouholetou autorovu diskusi s M. Červenkou o "hranicích lyrického subjektu z hlediska jeho výrazového potenciálu", podává...
Article
18
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. [2], 2006, č. 51/52, 20. 12., s. 23
Annotation: O původu studie zařazené překladatelem do samizdatového výboru z textů J.L. ze šedesátých let Typologie kultury a výstavba uměleckého díla,...
Article
19
20
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 4, 1993, č. 51/52, 23. 12., s. 27
Annotation: Recenze svazku 32 (Ineditní autoři a práce), vydaného v edici Oikúmené a obsahujícího též bohemistické studie. Věnováno: Drozda Miroslav.
Article