By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
online
In: Aktuálně.cz [online]. -- 21. 12. 2015
Annotation: Soubor anotací, mj. na uvedené knihy.
Article
2
online
Webarchiv
In: Informace o Chartě 77 [samizdat]. -- Roč. [7], 1984, č. [7/8], červenec/srpen, s. 26-27
Annotation: Polemika M. Hübla s textem "Právo na dějiny", který vydala Charta 77 jako dokument č. 11/84. Hübl upozorňuje na dvě základní možnosti výkladu...
Article
3
In: Praha v množném čísle. -- S. 7-10
Annotation: Předmluva; s komentářem textu (přední záložka volné obálky); s Ediční poznámkou (s. [261]-[262]); s bio-bibliografickými poznámkami pořadatelů...
Book Chapter
4
online
In: Slovo a smysl. -- ISSN 1214-7915. -- Roč. 14, 2017, č. 28, s. [203]-210
Annotation: Přednáška přednesena u příležitosti prezentace knihy "Die Wallenstein-Romane von Alfred Döblin und Jaroslav Durych" T. Kastena v Goethe-Institutu...
Article
5
In: Český jazyk. -- ISSN 1803-2176. -- Roč. 8, 1958, č. 9, listopad, s. 343-349
Annotation: Autor vykládá uvedené stylistické postupy na ukázkách z děl českých spisovatelů.
Article
6
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 31, 2018, č. 265, 14. 11., s. 18
Annotation: Medailon K. Čapka.
Article
7
by Šámal, Petr, 1972-, Pavlíček, Tomáš, 1972-, Barborík, Vladimír, 1965-, Janáček, Pavel, 1968-
Published Praha : Academia : Památník národního písemnictví : Ústav pro českou literaturu AV ČR, 2018.
Annotation: Kolektivní monografie sleduje literární dění v Československé republice mezi lety 1918 až 1938; se Soupisem vyobrazení (s. 474-489); se Seznamem...
Book
8
online
Webarchiv
In: Kritický sborník [samizdat]. -- Roč. [6], 1986, č. 4, s. 1-14
Annotation: Esejizující studie je věnována osobnosti a dílu Jaroslava Durycha; autorka chápe Durycha jako osamělého tvůrce, který hledal vznešenost (jejímž...
Article
10
online
Webarchiv
In: E*forum [online]. -- ISSN 2533-6908. -- 12. 7. 2017
Annotation: Poděkování laureáta Ceny Otokara Fischera za rok 2017 a laudatio na vítěznou autorovu knihu "Historismuskritik versus Heilsgeschichte : die Wallenstein-Romane...
Article
11
In: Obsah [samizdat]. -- R. 1987, č. [1], leden, s. [41]-[53] [1]-13
Annotation: Jubilejní článek k 100. výročí narození básníka, dramatika a spisovatele J. Durycha v prosinci 1986, obsahující odkaz na sborník, který k...
Article
12
In: Slovanský přehled. -- ISSN 0037-6922. -- Roč. 104, 2018, č. 2, s. 327-851
Annotation: Studie se zabývá vývojem české (v menším rozsahu také slovenské) literatury ve středoevropském kontextu po roku 1918. Autoři sledují vývoj...
Article
13
In: Katolický týdeník. -- ISSN 0862-5557. -- Roč. 29, 2018, č. 43, 23.-29. 10., s. 5
Annotation: Článek se věnuje působení katolických intelektuálů v meziválečném období.
Article
14
In: Obsah [samizdat]. -- R. 1988, č. [5], květen, s. 114-126
Annotation: Recenze na vybrané knižní tituly.
Article
16
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1210-471X. -- Roč. 28, 2019, č. 1, 8. 1., příl. Divadelních novin, s. [I]-IV
Annotation: Rozhovor s F. Derflerem mj. o níže uvedených inscenacích.
Article
17
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 66, 2018, č. 3, červenec, s. 359-394
Annotation: Studie se zabývá korespondencí J. Demla a J. Durycha z let 1906-1909 a 1916-1959, zejména o jejich překladatelské spolupráci s vydavatelstvím J....
Article
18
online
Webarchiv
In: Informace o Chartě 77 [samizdat]. -- Roč. 9, 1986, č. 10, s. 16
Annotation: Zpráva uvádějící, co nového vyšlo v samizdatu do uzávěrky tohoto čísla. Uvedené časopisy jsou podrobně anotovány. Vyšlo č. 8 "Ze zásuvky...
Article
19
online
Webarchiv
In: Bubínek Revolveru [online]. -- 13. 10. 2016
Annotation: Úryvek z eseje o básnictví.
Article
20
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 29, 2019, č. 48, 18. 11., s. 8
Annotation: Článek o románu "Bloudění" J. Durycha, který poprvé vyšel v listopadu 1929 a jehož rozhlasovou četbu na pokračování bude ČRo Vltava vysílat...
Article