By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Praha v množném čísle. -- S. 7-10
Annotation: Předmluva; s komentářem textu (přední záložka volné obálky); s Ediční poznámkou (s. [261]-[262]); s bio-bibliografickými poznámkami pořadatelů...
Book Chapter
2
online
Webarchiv
In: iLiteratura [online]. -- ISSN 1214-309X. -- 9. 11. 2016
Annotation: Recenze.
Article
3
Webarchiv
In: Portál české literatury [online]. -- 24. 10. 2005
Annotation: Zpráva u udělení Státní ceny za literaturu 2005 E. Dutkovi a Státní ceny za překladatelské dílo P. Lidmilové.
Article
4
Webarchiv
In: Portál české literatury [online]. -- 10. 10. 2005
Annotation: Zpráva o nominacích na Státní cenu za literaturu 2005.
Article
5
In: Slovo a smysl. -- ISSN 1214-7915. -- Roč. 9, 2012, č. 18, s. 40-54
Annotation: Studie ke vztahu naratologických pojmů fokalizace a perspektiva a k vymezení pojmu perspektiva, s využitím příkladů z české prózy; s oddíly...
Article
6
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 63, 2012/2013, č. 3, s. 121-127
Annotation: Interpretační studie z připravované knihy "Česká literatura první dekády 21. století v souvislostech a interpretacích".
Article
7
In: Dokořán. -- ISSN 0416-2099. -- Roč. 9, 2005, č. 34, červen, s. 7-8
Annotation: Mj. o nominaci spisovatelů na Státní cenu za literaturu pro rok 2005.
Article
8
9
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 18, 2005, č. 249, 24. 10., s. 20
Annotation: Rozhovor; připojena výčtová zpráva.
Article
10
In: Knižní novinky. -- ISSN 1213-7073. -- Roč. 4, 2005, č. 21, 31. 10., s. 27
Annotation: Referát o slavnostním večeru udílení cen (E. Dutka za knihu Slečno, ras přichází; P. Lidmilová za překladatelské dílo).
Article
11
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 16, 2005, č. 17, 20. 10., s. 1, 4-5
Annotation: Rozhovor; na s. 18-19 je otištěna jeho povídka Dům.
Article
12
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 1, 2005, č. 5, 2. 11., s. 5
Annotation: Úvaha; s biografickými poznámkami o laureátech za rok 2005.
Article
13
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 16, 2005, č. 250, 25. 10., s. C7
Annotation: Rozhovor.
Article
14
In: Týden. -- ISSN 1210-9940. -- Roč. 12, 2005, č. 44, 31. 10., s. 76
Annotation: Článek, polemicky glosující podobu předávání státních cen za umění v říjnu 2005.
Article
15
In: Hospodářské noviny. -- ISSN 0862-9587. -- R. 2005, č. 208, 25. 10., s. 12
Annotation: Zpráva o ocenění.
Article
16
In: Týden. -- ISSN 1210-9940. -- Roč. 12, 2005, č. 46, 14. 11., s. 78
Annotation: Glosa k oceněním v rámci udílení Ceny Jaroslava Seiferta pro rok 2005 (M. Ajvazovi a J. Suchému) je současně ohlédnutím po existenci této literární...
Article
17
In: Revolver Revue. -- ISSN 1210-2881. -- R. 2005, č. 61, prosinec, s. 92
Annotation: Biograficko-bibliografické poznámky; básně H. Bendy otištěny na s. 80-81, V. Baumana na s. 81-82, próza Báječ E. Dutky na s. 83-91.
Article
18
by Lopatka, Jan, 1940-1993
Published Praha : Torst, 2005.
Annotation: Soubor 151 lektorských posudků vydaných z pozůstalosti; v poli Díla uvádíme knihy vydané, u titulů (zřejmě) nevydaných zaznamenáváme jméno...
Book
19
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 16, 2006, č. 3, 16.-22. 1., s. 20
Annotation: Rozhovor; v rubrice Host do domu.
Article
20
In: Dokořán. -- ISSN 0416-2099. -- Roč. 9, 2005, č. 36, prosinec, s. 21-24
Annotation: Zpráva a laudatia.
Article