By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 29, 2019, č. 47, 11. 11., s. 8
Annotation: Článek o vokálně-symfonické skladbě O. Adámka "Polednice", jež vychází ze stejnojmenné balady K. J. Erbena a byla inspirována též A. Dvořákem....
Article
2
online
Webarchiv
In: Kulturní noviny [online]. -- ISSN 1804-5693. -- R. 2018, č. 12, 19. 3.
Annotation: Rozhovor se scenáristou a spisovatelem Z. Mahlerem.
Article
3
In: Časopis pro moderní filologii. -- ISSN 0008-7386. -- Roč. 100, 2018, č. 2, s. [225]-249
Annotation: Studie věnovaná přebásnění textů Dvořákových skladeb do angličtiny, básně jsou uvedeny v originále i v anglickém překladu; jedná se o...
Article
4
online
Webarchiv
In: Kanon [online]. -- ISSN 2695-0618. -- 13. 7. 2017
Annotation: Kritický komentář k edici "Písně II" A. Dvořáka, z nichž některé vznikly podle básní A. Pflegera Moravského.
Article
5
online
Webarchiv
In: Neviditelný pes [online]. -- ISSN 1212-673X. -- 9. 10. 2018
Annotation: Článek tematizující život a působení Z. Nejedlého ve srovnání s činností V. Klause.
Article
6
online
Webarchiv
In: iLiteratura [online]. -- ISSN 1214-309X. -- 12. 12. 2012
Annotation: Recenze knihy pro děti.
Article
9
10
In: Dějiny a současnost. -- ISSN 0418-5129. -- Roč. 41, 2019, č. 10, prosinec, s. 18-20
Annotation: Studie se zabývá tím, jak údajný hudební nástroj "varyto", objevující se v Rukopisu královéhradeckém, inspiroval českou hudební kulturu 19....
Article
12
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1954, č. 1, s. 95-96
Annotation: Zpráva o recepci české literatury (J. Fučík), hudby (A. Dvořák) a filmy (J. Hašek) v Sovětském svazu.
Article
13
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 23, 2012, č. 46, 15. 11., s. 14
Annotation: Poznámka o vydání komiksu o A. D.
Article
14
15
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 6, 1950, č. 11, 13. 1., s. 2
Annotation: Medailon J. Kvapila.
Article
16
17
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 6, 1950, č. 16, 19. 1., s. 2
Annotation: Zpráva.
Article
18
In: Český lid. -- ISSN 0009-0794. -- Roč. 99, 2012, č. 3, s. 319-330
Annotation: Studie čerpá z deníku F. Náprstka a korespondence B. Němcové. S přílohou "Ferdinand Náprstek - seznam Novinek - nových jídel připravovaných...
Article
19
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 23, 2012, č. 299, 22. 12., příl. Víkend, s. 29
Annotation: Anotace; mj. k níže uvedeným knihám.
Article
20
In: Nový Orient. -- ISSN 0029-5302. -- Roč. 10, 1955, č. 1, 14. 1.
Annotation: Zpráva informuje o akcích, které byly v Indii uspořádány u příležitosti oslav A. Dvořáka.
Article