By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 11, 1955, č. 161, 6. 7., s. 3
Annotation: Recenze divadelní inscenace.
Article
2
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 32, 1952, č. 9, 11. 1., s. 5
Annotation: Referát o inscenaci dramatizace Olbrachtova románu, zejména o zobrazení historické postavy politika Tusara.
Article
3
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 3, 1954, č. 44, 30. 10., s. 4
Annotation: Referát o televizní inscenaci Maryši v režii A. Dvořáka.
Article
5
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 34, 1953, č. 354, 21. 12., s. 2
Annotation: Referát o novém nastudování s J. Dohnalem v titulní roli.
Article
6
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 3, 1954, č. 40, 2. 10., s. 4
Annotation: Glosa k hereckému výkonu J. Hurta v roli Jakuba Vojnara, prvního představitele této role, oceněného v prvém nastudování samotným autorem.
Article
7
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 3, 1954, č. 42, 16. 10., s. 7
Annotation: Referát o inscenaci nové verze autorovy hry Mostecká stávka v Krajském divadle pracujících v Mostě v pohostinské režii A. Dvořáka.
Article
8
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 35, 1954, č. 283, 12. 10., s. 3
Annotation: Referát o inscenaci hry V. Cacha v Krajské divadle pracujících v Mostě; též o předchozí autorově hře Mostecká stávka.
Article
9
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 33, 1952, č. 313, 23. 11., s. 7
Annotation: Referát o inscenaci nastudované k jubileu ruské bolševické revoluce v režii A. Dvořáka s M. Burešovou v titulní roli (prem. 20. 11. 1952).
Article
10
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- Roč. 25, 1960, č. 13, 31. 3., s. 308
Annotation: Recenze divadelní inscenace hry Egona Ervína Kische, uvedené v Městském divadle v Příbrami k 75. výročí autorova narození.
Article
11
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 1, 1952, č. 45, 13. 12., s. 5
Annotation: Referát o inscenaci činohry ND k výročí VŘSR.
Article
12
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 2, 1953, č. 47, 21. 11., s. 9
Annotation: Referát o televizním pásmu Haškových povídek (režie A. Dvořák, přednáška Z. Ančík), konstatující nesoulad mezi čteným a hraným projevem...
Article
13
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 9, 1953, č. 140, 13. 6., s. 1
Annotation: O premiéře v Tylově divadle 12. 6.
Article
14
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 3, 1947, č. 58, 9. 3., s. 2
Annotation: Recenze.
Article
15
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 3, 1947, č. 166, 18. 7., s. 2
Annotation: Recenzní glosa.
Article
16
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 9, 1953, č. 276, 19. 11., s. 3
Annotation: Referát o inscenaci činohry Národního divadla podrobněji hodnotící herecké výkony J. Dohnala (tit. role) a Zd. Štěpánka (Jan Žižka).
Article
17
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 6, 1950, č. 62, 14. 3., s. 4
Annotation: Recenzní glosa.
Article
18
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 7, 1951, č. 37, 14. 2., s. 3
Annotation: Referát o premiéře v Tylově divadle 9. 2. s M. Vášovou v titulní roli.
Article
19
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 7, 1951, č. 34, 10. 2., s. 4
Annotation: Zpráva o premiéře hry Vojnarka v Národním divadle v Praze v režii A. Dvořáka.
Article
20
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 7, 1951, č. 160, 10. 7., s. 4
Annotation: O průběhu oslav 100. výročí Jiráskova narození zahájených 5. 7. provedením inscenace činohry ND Jan Žižka.
Article