By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 65, 2018, č. 2, s. 89-102
Annotation: Studie se zabývá charakteristikou narativní struktury v subžánru rodinné ságy. Autor sleduje různé druhy nartivů v dílech T. Manna, J. Galsworthyho,...
Article
2
In: Český jazyk. -- ISSN 1803-2176. -- Roč. 7, 1957, č. 7, září, 3. s. obálky
Annotation: Přehled nových knih z oblasti pedagogiky, bohemistiky a překladové literatury.
Article
3
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 4, 1948, č. 300, 25. 12., s. 4
Annotation: Zpráva o udělení cen min. školství 20 českým a 10 slovenským spisovatelům a spisovatelkám. Kromě prorežimních autorů najdeme mezi oceněnými...
Article
4
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 2, 1946, č. 74, 28. 3., s. 2
Annotation: Recenze dvou románů H. Dvořákové.
Article
5
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 2, 1946, č. 268, 23. 11., s. 2
Annotation: Zpráva o udělení Jiráskovy literární ceny za román Bílými plameny (H. Dvořáková). Máchova cena za literaturu v roce 1946 udělena nebyla.
Article
6
In: Naše doba. -- ISSN 1212-0278. -- Roč. 52, 1945/1946, č. 6, duben 1946, s. 282-283
Annotation: Recenze.
Article
8
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1949, č. 2, s. 62-66
Annotation: Recenze.
Article
9
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- Roč. 22, 1957, č. 16, 18. 4., s. [26]
Annotation: Přehled nově vyšlých knih.
Article
10
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1957, č. 8, s. 840-843
Annotation: Stať o díle literární
Article
11
In: Naše doba. -- ISSN 1212-0278. -- Roč. 55, 1948/1949, č. 4, leden 1949, s. 183-184
Annotation: Recenze trilogie.
Article
12
In: Knižní novinky. -- ISSN 0322-922X. -- Roč. [6], 1957, č. 19, 10. 5., s. [4]
Annotation: Anotace knihy.
Article
13
In: Knižní novinky. -- ISSN 0322-922X. -- Roč. [7], 1958, č. 6, 6. 2., s. [5]
Annotation: Anotace knihy.
Article
14
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- Roč. 22, 1957, č. 26, 27. 6., s. 21
Annotation: Recenze.
Article
15
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- Roč. 24, 1959, č. 22, 28. 5., s. 508-510
Annotation: Sedmá část ankety mezi českými literáty, akademiky a umělci před Sjezdem socialistické kultury.
Article
16
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 1, 1952, č. 43, 29. 11., s. 6
Annotation: Recenze.
Article
17
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 33, 1952, č. 330, 10. 12., s. 3
Annotation: Recenze.
Article
18
In: Chrudimské vlastivědné listy. -- ISSN 1214-7508. -- Roč. 12, 2003, č. 4, s. 5-7
Annotation: Přehled významných chrudimských literárních osobností od středověku po současnost.
Article
19
In: Práce. -- ISSN 0231-6374. -- Roč. 26, 1970, č. 151, 29. 6., s. 3
Annotation: Nekrolog k 23. 6.
Article
20
In: Slavische Rundschau. -- Roč. 2, 1930, č. 10, s. 759-763
Annotation: Stručná charakteristika poválečného českého románu a typických zjevů nejmladší české prózy let třicátých. Horst, Hučící země. Praha,...
Article