By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Oheň přestal plápolat. -- S. 7-8
Annotation: Předmluva libereckého zastupitele Ivana Langra; s bio-bibliografickou poznámkou o autorce (s její fot.).
Book Chapter
2
online
In: Deník N. -- ISSN 2571-1717. -- Roč. 2, 2020, č. 32, 14.-16. 2., s. 13
denikn.cz [online]. -- 14. 2. 2020
Annotation: Recenze antologie povídek romských autorů "O mulo! Povídky o duchách zemřelých".
Article
3
In: Světlik. -- ISSN 1214-2751. -- R. 2013, č. 47 (1), s. 43
Annotation: Bio-bibliografická poznámka u otištěné básně Dotek smrti.
Article
4
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 24, 2013, č. 12, 13. 6., s. 23
Annotation: Recenze.
Article
5
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 23, 2012, č. 297, 20. 12., s. B12
Annotation: Článek o nakladatelství Kher.
Article
6
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 60, 2012, č. 2, duben, s. 203-224
Annotation: Studie k historické a současné situaci romštiny v České republice a romštině jako literárnímu jazyku. Autorka sleduje zejm. funkční využití...
Article
7
In: Světlik. -- ISSN 1214-2751. -- R. 2008, č. 28, s. 41
Annotation: Poznámka u ukázky Naše osada. Smutné, veselé i tajemné příběhy Romů (s. 39-41); za tuto ukázku byla autorka oceněna Obcí spisovatelů v soutěži...
Article
8
In: Respekt. -- ISSN 0862-6545. -- Roč. 19, 2008, č. 31, 28. 7.-3. 8., s. 50-51
Annotation: Recenze.
Article
9
In: Dokořán. -- ISSN 0416-2099. -- Roč. 12, 2008, č. 47, září, s. 6
Annotation: Bibliografické poznámky o nových členech Obce spisovatelů.
Article
10
In: Devla, Devla!. -- s. 5-8
Annotation: Předmluva k souboru povídek a básní na literární téma roku Cikáni - Romové, vypsané Obcí spisovatelů; s biograficko-bibliografickými poznámkami...
Book Chapter
11
In: Kalmanach. -- ISBN 978-80-904798-5-2. -- R. 2014/2015, č. 9, s. 69
Annotation: Bio-bibliografická poznámka u bilingvně otištěné ukázky z novely Slunce zapadá už ráno (s. 67-69).
Article
12
online
In: Hospodářské noviny. -- ISSN 0862-9587. -- Roč. 59, 2015, č. 118, 19. 6., příl. Ego!, roč. 1, č. 16, s. 36-37
Ego!. -- 19. 6. 2015
Annotation: Soubor recenzních glos, mj. i na níže uvedené knihy českých autorek.
Article
13
In: Světlik. -- ISSN 1214-2751. -- R. 2015, č. 58 (4), s. 17-18
Annotation: Medailon I. Eliášové a stručný obsah vydaných pohádek. Připojena ukázka (s. 18-19).
Article
14
In: Kalmanach. -- ISBN 978-80-904798-3-8. -- R. 2013/2014, č. 8, s. 61
Annotation: Bio-bibliografická poznámka u otištěných povídek Bezdomovci, Moje sluníčko (s. 59-61).
Article
15
In: Kam v Brně.... -- ISSN 1211-5304. -- Roč. 59, 2015, č. 10, říjen, s. 15
Annotation: Zpráva o projektu "Rok smíření", v rámci něhož proběhne mj. i série autorských čtení čtyřech romských autorek.
Article
16
In: Světlik. -- ISSN 1214-2751. -- R. 2018, č. 67 (1), s. 28-33
Annotation: Dvě povídky a báseň.
Article
17
online
Webarchiv
In: iLiteratura [online]. -- ISSN 1214-309X. -- 30. 11. 2019
Annotation: Rozhovor s romskou spisovatelkou E. Danišovou a romistkou K. Ryvolovou o romské literatuře; připojeny bio-bibliografické poznámky.
Article
18
In: Kalmanach. -- ISBN 978-80-254-7868-4. -- R. 2010/2011, s. 95
Annotation: Biografická poznámka u otištěné povídky Štědrý večer (s. 92-95).
Article
19
20
In: Slunce zapadá už ráno. -- přední záložka
Annotation: Úvodní slovo ke sborníku čtyř próz současných romských autorek; - s bio-bibliografickými poznámkami o autorkách (zadní záložka).
Book Chapter