By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 29, 2019, č. 47, 11. 11., s. 8
Annotation: Článek o vokálně-symfonické skladbě O. Adámka "Polednice", jež vychází ze stejnojmenné balady K. J. Erbena a byla inspirována též A. Dvořákem....
Article
2
3
online
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 29, 2019, č. 300, 30. 12., s. 10
Novinky.cz [online]. -- 1. 1. 2020
Annotation: Přehled vybraných kulturních událostí roku 2019, z české literatury jsou zmíněny spisovatelky A. Mornštajnová, R. Denemarková, R. Třeštíková,...
Article
4
5
In: Český jazyk. -- ISSN 1803-2176. -- Roč. 6, 1956, č. 10, prosinec, 3. a 4. s. obálky
Annotation: Přehled nových knih z oblasti pedagogiky, bohemistiky a překladové literatury.
Article
6
In: Respekt. -- ISSN 0862-6545. -- Roč. 29, 2018, č. 44, 29. 10. - 4. 11., příl. Sezona, podzim/zima 2018/2019, s. 26-29
Annotation: Soubor anotací níže uvedených divadelních představení.
Article
7
In: Prostor Zlín. -- ISSN 1212-1398. -- Roč. 25, 2018, č. 4, s. 3-8
Annotation: Článek o okolnostech, jež vedly A. Diviše k tvorbě ilustrací Erbenových balad z "Kytice"; připojeny jsou ukázky ilustrací, rukopis Erbenovy básně...
Article
8
In: Kontexty. -- ISSN 1803-6988. -- Roč. 10 (29), 2018, č. 5, s. 10-17
Annotation: Studie na téma vlastenectví, vyzdvižen je vztah křesťanských hodnot a české kultury, který je dokládán četnými odkazy na literární památky;...
Article
9
online
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 29, 2018, č. 300, 29. 12., příl. Scéna, s. 21
Scéna. -- 29. 12. 2018
Annotation: Článek o divadelních inscenacích v roce 2019, mj. zmíněna "Kytice" (Národní divadlo v Praze) a "Rybí krev" (Jihočeské divadlo).
Article
10
online
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 30, 2019, č. 46, 23. 2., příl. Scéna, s. 14
Scéna. -- 23. 2. 2019
Annotation: Rozhovor s I. Orozovičem o divadelní adaptaci Erbenovy Kytice (Národní divadlo, prem. 28. 2. 2019), ve které ztvárňuje několik postav.
Article
11
online
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 32, 2019, č. 53, 4. 3., s. 9
Lidovky.cz [online]. -- 4. 3. 2019
Annotation: Referát o divadelní dramatizaci "Kytice" K. J. Erbena, již uvádí Národní divadlo.
Article
12
In: Týden. -- ISSN 1210-9940. -- Roč. 26, 2019, č. 11, 4. 3., s. 72
Annotation: Referát o divadelní adaptaci básnické sbírky K. J. Erbena "Kytice" v Činohře Národního divadla.
Article
13
online
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 29, 2019, č. 52, 2. 3., s. 17
Novinky.cz [online]. -- 1. 3. 2019
Annotation: Referát o divadelní adaptaci osmi balad z "Kytice" K. J. Erbena v Národním divadle, kterou zrežírovali M. Kukučka a L. Trpišovský.
Article
14
online
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 30, 2019, č. 53, 4. 3., s. 12
iDnes.cz [online]. -- 4. 3. 2019
Annotation: Referát o divadelní adaptaci Erbenovy "Kytice".
Article
15
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 30, 2019, č. 11, 14. 3., s. 47
Annotation: Referát na divadelní adaptaci vybraných balad K. J. Erbena z "Kytice", kterou uvedlo Národní divadlo v Praze.
Article
16
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1210-471X. -- Roč. 28, 2019, č. 2, 22. 1., s. 2
Annotation: Zpráva přináší přehled divadelních inscenací, které mají premiéru v r. 2019 (např. Kytice a Kouzelná země).
Article
17
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 29, 2019, č. 68, 21. 3., s. 10
Annotation: Referát.
Article
18
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1210-471X. -- Roč. 28, 2019, č. 6, 19. 3., s. 2
Annotation: Zpráva o uvedení divadelní adaptace Erbenovy "Kytice" (Národní divadlo, prem. 28. 2. 2019).
Article
19
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1210-471X. -- Roč. 28, 2019, č. 6, 19. 3., s. 5
Annotation: Referát o divadelní adaptaci Erbenovy "Kytice" (Národní divadlo, prem. 28. 2. 2019).
Article
20
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 29, 2019, č. 18, 23. 4., s. 18
Annotation: Referát o divadelní dramatizaci "Kytice" K. J. Erbena, již uvádí Národní divadlo.
Article