By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 18, 2019, č. 12, prosinec, s. 22-23
Annotation: Recenze.
Article
2
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 18, 2019, č. 12, prosinec, příl. Listy Ason-klubu, č. 12, s. 2
Annotation: Zpráva o besedě básnířek Plzeňského kraje o poezii, která proběhla 5. 11. 2019 v Knihovně města Plzně v rámci Plzeňského literárního festivalu.
Article
3
4
In: Refrény času. -- S. 5-6
Annotation: Předmluva ke společné česko-slovenské básnické antologii; s další uvedenou předmluvou a průběžnými bio-bibliografickými poznámkami o autorech...
Book Chapter
5
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 18, 2019, č. 4, duben, s. 1
Annotation: Úvodník.
Article
6
In: Krajina s podpisy = Pejzaĝo kun signaturoj. -- S. 90-93
Annotation: Česko-esperantská bio-bibliografická poznámka o autorce.
Book Chapter
7
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 19, 2020, č. 1, leden, příl. Listy Ason-klubu, č. 1, s. 1-2
Annotation: Zpráva o autorském čtení K. Erbové a J. Štroblové, které proběhlo 4. 12. 2019 v Knihovně města Plzně.
Article
8
Webarchiv
In: Portál české literatury [online]. -- 20. 6. 2006
Annotation: Studie o ženách v české literatuře.
Article
9
Webarchiv
In: Portál české literatury [online]. -- 10. 2. 2006
Annotation: Zpráva o literárních akcích v Praze; v Unijazzu proběhne křest knihy V. Shocka "Tiché odpoledne na zaprášené půdě", V. Havel a D. J. Žák...
Article
10
online
In: Bohemistyka. -- ISSN 1642-9893. -- Roč. 20, 2020, č. 1, s. 72-82
Annotation: Studie o literární tvorbě K. Erbové u příležitosti 85. narozenin básnířky.
Article
11
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 12, 2013, č. 10, říjen, s. 3 obálky
Annotation: Stručné biografické poznámky.
Article
12
In: Plzeňský deník. -- ISSN 1210-5139. -- Roč. 6, 1997, č. 23, 28. 1., příl. Kultura, únor, s. 20
Annotation: Recenze.
Article
13
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 12, 2013, č. 4, duben, s. 16
Annotation: Báseň a vzpomínka k narozeninám E. Erbové.
Article
14
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 12, 2013, č. 4, duben, s. 16-17
Annotation: Medailon k 80. výročí narození.
Article
15
In: Život. -- ISSN 0231-8539. -- Roč. 7 (28), 2012, č. 9, s. 52-53
Annotation: O literárních pořadech Umělecké besedy, věnovaných mj. knihám J. Hrubého, I. Klímy, K. Erbové, V. Noskové, J. Dědečka, I. Hurníka, D. Fischerové...
Article
16
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 11, 2012, č. 12, prosinec, s. 24-25
Annotation: Recenze.
Article
17
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 11, 2012, č. 12, prosinec, s. 3 obálky
Annotation: Soupis se stručnými biografickými údaji.
Article
18
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 23, 2013, č. 170, 24. 7., příl. Obrys - Kmen, roč. 19, č. 30, s. 2
Annotation: Recenze.
Article
19
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 16, 2005, č. 43, 24. 10., s. 3
Annotation: Polemika s článkem K. Erbové o Obci spisovatelů (LtN č. 39/2005).
Article
20
In: Báseň mého srdce. -- s. 211-231
Annotation: Doslov - studie, s kapitolami: Nechci být kůlem vyhlášek, Dnes básník ani neví, proč tu je, Náš všední den je pevnina, Ale báseň je dar,...
Book Chapter